Sorozatok

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
MOLNÁR IMRE (összeáll.): "Gyűlölködés helyett összefogás". Adalékok a két világháború közti csehszlovákiai magyar  értelmiségi és diákmozgalmak történetéhez
Somorja, Történelemtanárok Társulása-Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2016. 312 p. ISBN 978-80-89249-90-9 Elbeszélt történelem, 5.   Tartalom Előszó Vendégségben Masaryknál. Interjú Boross Zoltánnal (készítette Molnár Imre) Pozsony bűvöletében. Interjú Schleicher Lászlóval (készítette Molnár Imre) Gyűlölet helyett megértéssel. Interjú Dobossy Lászlóv..
16,00€
KŐRÖS ZOLTÁN: Nyugati fogságban. Felvidékiek amerikai, brit és francia hadifogságban
Történelemtanárok Társulása-Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2016. 335 p. ISBN 978 80 89249 89 3 Elbeszélt történelem, 4.   Tartalom   Előszó - Kőrös Zoltán Ásványi László Gányovits Alfonz Kosztolányi Gáspár Lengyel István Papp József Patasi Zoltán Prohászka Marcell Zsidó Lajos Képmelléklet Tele..
17,00€
LISZKA JÓZSEF: Szent Háromság egy Isten dicsőségére… A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek
Jelek a térben 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2015, 214 p. ISBN 978-80-89249-85-5 Tartalom Előszó 1. Bevezetés 1.1. A kutatási terület földrajzi kijelölése, jellemzése 1.2. Kutatástörténet, források 1.3. Terminológiai kérdések 1.4. Vallási és kultúrhistóriai háttér 1.4.1. Vallási háttér, a laikus vallási társulatok szerepe 1.4.2. Ikonográfia 2...
25,00€
L. JUHÁSZ ILONA: Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz.... Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén
Notitia Historico-Ethnologica, 6. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2015, 466. p. (magyarul) A szerző az első világháború ideje alatt a mai Szlovákia területére érkező erdélyi menekültek kapcsán olyan kérdésekre kereste a választ, mint például hová érkeztek menekültek, miképpen oldották meg a helyiek az ennek kapcsán felmerült különféle problémákat/feladatokat, hogyan készítették ..
16,00€
KŐRÖS ZOLTÁN: "Muszkaföldön". Felvidékiek visszaemlékezései a szovjet hadifogságra.
A hadifogságból visszaérkezőkkel kapcsolatban elterjedt egy félig viccnek vehető mondás: amikor a foglyok a szabadulásuk után Pesten leszálltak a pályaudvaron, a nyugati fogságból visszatérők hordárt kértek, míg a volt szovjet hadifoglyok hordágyat. Mint minden valóság, a hadifoglyoké sem volt ilyen fekete-fehér. A nyugatosok is mondtak hátborzongató történeteket, de a legszörnyűbb esetek – egy..
15,00€
HARDI TAMÁS (Ed.): Terek és tér-képzetek.  Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában.
A kötet egy olyan politikai földrajzi kutatás eredményeit tartalmazza, amely a Magyarországgal szomszédos országokban vizsgálta az ott élők térszemléletét, elképzeléseit a Kárpát-medence, Közép-Európa földrajzi, politikai fogalmáról, s azokat a több országot magukba foglaló térközösségeket, amelyek napjainkban léteznek és átalakulnak. Meddig terjed ezeknek a nagytereknek a területe, kik tartozn..
15,00€
POPÉLY ÁRPÁD: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből
[RÉSZLET] Popély Árpád: Fél évszád kisebbségben   Sorozat: Nostra Tempora 20. ISBN: 978-80-89249-73-2   ..
15,00€
SIMON ATTILA (Ed.): Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt. Iratok a szlovákiai magyarok történetéhez (1938-1945)
Simon Attila könyvismertető videója:   Részlet a kiadványból:   ..
15,00€
LAMPL ZSUZSANNA (Ed.): Tanulmányok az ifjúságról
Mi az, hogy ifjúság? Mikor válik valaki felnőtté? Elégedettek a fiatalok? Hisznek Istenben? Tanulni akarnak-e vagy dolgozni? Vagy inkább csak élvezni az életet? Akarnak-e párban élni? Mit gondolnak a házasságról? És a gyermekvállalásról? Törődnek az egészségükkel? Magányosak? Igaz, hogy isznak és drogoznak? Különböznek egymástól a magyar és szlovák fiatalok? Ezekre é..
15,00€
GYURGYÍK LÁSZLÓ: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra
[RÉSZLET] Gyurgyík László - A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAI 1989-TŐL 2011-IG   Sorozat: Nostra Tempora 22. ISBN: 978-80-89249-77-0 ..
15,00€
Zuzana Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku 1. zväzok. Slovenský a Maďar
Jazyková redaktorka: Iveta Kipsová Preklad: Zuzana Lampl, Štefan Németh, Žofia Nagyová, Eleonóra Sándor Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, 2013. 148 p. ISBN 978-80-89249-68-8   OBSAH ÚVOD I. VÝCHODISKÁ I. 1. Kto je slovenský Maďar? I. 2. Základné pojmy a teórie 1.2.1. Teórie národa  1.2.2. Teoretické východiská výskumu náro..
10,00€
Tóth Károly (szerk.): Nyelvi jogok 1. - A kisebbségi és nyelvi jogok helyzete Szlovákiában. Jogsegélyszolgálat (2009-2011)
Könyvsorozatunk a nyelvi jogokkal kapcsolatos szellemi, szervezeti, intézményi törekvéseket kívánja bemutatni. A nyelvhasználat elválaszthatatlan a kisebbségi és emberi jogoktól, mint ahogy a mindennapi élet, a közélet és az államélet egészétől sem. Nem ideológiai eszmefuttatásokat akarunk a nagyközönség elé tárni, hanem azokat a konkrét elképzeléseket, lépéseket és ügyeket, amelyek a kisebbség..
20,00€
SIMON ATTILA: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti politika az első Csehszlovák Köztársaságban
Tempora Nostra 19.   ISBN 978-80-89249-66-4   Tartalom   Bevezetés  1. Az államfordulat és a „szlovenszkóivá lett” magyarok    1.1. Keleti Svájc, vagy csehszlovák nemzetállam (1918–1920)     1.2. A szlovákiai magyar politika első megnyilvánulásai 2. A magyar aktivizmus kezdetei (1920–1925)   2.1. Kitek..
15,00€
SIMON ATTILA: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok a sorsfordító 1938-as évben.
A kötet a Szlovákiai magyar kisebbség első nemzedékének az életét mutatja be a sorsfordító 1938-as évben. Ez a generáció ugyan még a Monarchiában született, de a felnőttkorba már a Csehszlovák Köztársaságban lépett. Az első Csehszlovák Köztársaság többnyire nem szabott gátat vágyaiknak. Nekik 1938 fiatalkoruk beteljesülése, egy utolsó boldog pillanat volt az akkor még nem sejtett világégés előt..
10,00€
SIMON ATTILA: Egy rövid esztendő krónikája - Mobi
A könyvet letölthető .mobi formátumban szolgáltatjuk. Vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy biztosan kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal! A kötet a Szlovákiai magyar kisebbség első nemzedékének az életét mutatja be a sorsfordító 1938-as évben. Ez a generáció ugyan még a Monarchiában született, de a felnőttkorba már a Csehszlovák Köztársaságban lépett. Az első Csehszlovák Köztárs..
8,00€