Sorozatok

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
SIMON ATTILA: Egy rövid esztendő krónikája - iBooks
A könyvet letölthető .ibooks formátumban szolgáltatjuk, amely iPad és iPhone készülékekkel kompatibilis. Vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy biztosan kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal! A kötet a Szlovákiai magyar kisebbség első nemzedékének az életét mutatja be a sorsfordító 1938-as évben. Ez a generáció ugyan még a Monarchiában született, de a felnőttkorba már a Csehszlovák..
8,00€
SIMON ATTILA: Egy rövid esztendő krónikája - Epub
A könyvet letölthető EPUB formátumban szolgáltatjuk, vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal! A kötet a Szlovákiai magyar kisebbség első nemzedékének az életét mutatja be a sorsfordító 1938-as évben. Ez a generáció ugyan még a Monarchiában született, de a felnőttkorba már a Csehszlovák Köztársaságban lépett. Az első Csehszlovák Köztársaság többn..
8,00€
POPÉLY Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez II
Noha a csehszlovákiai kommunista hatalomátvételtől immár 64, a rend- szerváltástól pedig 23 esztendő telt el, a pártállami korszak kisebbségpo- litikájának, s azon belül a kisebbségi magyar közösség útkeresésének tudományos igényű monografikus feldolgozása a mai napig várat magá- ra. Hatványozottan érvényes ez a megállapítás a dokumentumgyűjtemé- nyünk tárgyát képező 1948 és 1956 közötti idősza..
12,00€
OROSZ, ÖRS (ED.): A hely nevei, a nyelv helyei. A kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában 1918-2012
Jelek a térben 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012. 176 o. ISBN 978-80-89249-62-6 Bevezető: E kötet történelmi betekintést kíván nyújtani az első világháborút követően Csehszlovákiához került, ma Dél-Szlovákia részét képező magyarlakta területek nyelvhasználatának egy fontos szeletére, melyet nyilvá- nos nyelvhasználatnak nevezhetünk. A köztéri feliratok, a közéleti és a..
25,00€
Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája. Szlovákiai és magyar
ISBN 978-80-89249-63-3 Általánosságban három magyarból kettő tartja fontosnak a nemzetiség felvállalását, a saját konkrét esetében azonban csak minden második. S a többiek? Nagyjából minden negyedik (27%) helyzetfüggővé teszi: 20 százalékuk fenyegetettség érzése esetén nem vállalja fel a nemzetiségét, 7% csak akkor magyar, amikor az neki megfelel, 2% pedig akkor, ha a magyarságból előnye szárm..
10,00€
Angyal Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza
A kötet egy sajátságos településformával, a tanyákkal foglalkozik. A vizsgált terület az Alsó-Csallóközben és a Mátyusföldön, több folyó árterének találkozásában helyezkedik el. A Dudvág, a Kis-Duna, a Vág valamint a Nyitra alsó folyásának környékén, egykor áradmányos területen található a vizsgálatba bevont 15 község. Gútán és a környező településeken az utóbbi 200-250 évben a szórványtelepülé..
11,00€
SZABÓMIHÁLY, GIZELLA – LANSTYÁK, ISTVÁN (Ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiában VII. kötet.
Az itt közölt negyven tanulmány témája: a szlovákiai magyar nyelvhasználat, a szlovákiai magyar nyelvváltozatok. A tanulmányok azon túl, hogy a közös téma különböző szempontú elemzését, bemutatását nyújtják, egyben a rendszerváltástól eltelt időszak szlovákiai magyar nyelvtudományi kutatásairól is számot adnak. Sorozat: Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet, ..
15,00€
LÁSZLÓ, BÉLA – A. SZABÓ, LÁSZLÓ – TÓTH, KÁROLY (Ed.): Oktatásügy. Magyarok Szlovákiában. IV. kötet.
A szlovákiai magyarság eddigi történelmét leginkább a magyar tannyelvű iskoláinak megtartásáért folytatott küzdelem jellemezte. A nemzetiségi oktatásügy helyzetének, szerepének, feladatainak és lehetőségeinek megismerése elképzelhetet len a mai állapotok és körülmények genezisének felvillantása nélkül. E kötet szerkezete ezért igyekszik áttekinthetővé tenni az iskolai és intézményen kívüli tevé..
13,28€
LISZKA JÓZSEF: Populáris kultúra. Magyarok Szlovákiában, VI. kötet.
Dél-Szlovákia magyarlakta területei populáris (társadalmi hovatartozástól független) kultúrájának összegző áttekintése. Egyenként is bemutatja az egyes dél-szlovákiai magyar, illetve magyar jellegű tájegységek hagyományos népi kultúráját a maga változásaiban, alakulásaiban. A kiadvány a helytörténet, a néprajz és a kultúrtörténet iránt érdeklődők hasznos kézikönyve lehet.   Somorja 20..
12,00€
LISZKA JÓZSEF: Populáris kultúra. Magyarok Szlovákiában, VI. kötet. - Mobi
A könyvet letölthető .mobi formátumban szolgáltatjuk. Vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy biztosan kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal!   Dél-Szlovákia magyarlakta területei populáris (társadalmi hovatartozástól független) kultúrájának összegző áttekintése. Egyenként is bemutatja az egyes dél-szlovákiai magyar, illetve magyar jellegű tájegységek hagyományos népi kultúrá..
8,00€
LISZKA JÓZSEF: Populáris kultúra. Magyarok Szlovákiában, VI. kötet. - iBooks
A könyvet letölthető .ibooks formátumban szolgáltatjuk, amely iPad és iPhone készülékekkel kompatibilis. Vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy biztosan kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal!   Dél-Szlovákia magyarlakta területei populáris (társadalmi hovatartozástól független) kultúrájának összegző áttekintése. Egyenként is bemutatja az egyes dél-szlovákiai magyar, illetve ..
8,00€
LISZKA JÓZSEF: Populáris kultúra. Magyarok Szlovákiában, VI. kötet. - EPUB
A könyvet letölthető EPUB formátumban szolgáltatjuk, vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal!   Dél-Szlovákia magyarlakta területei populáris (társadalmi hovatartozástól független) kultúrájának összegző áttekintése. Egyenként is bemutatja az egyes dél-szlovákiai magyar, illetve magyar jellegű tájegységek hagyományos népi kultúráját a maga..
8,00€
LELKES, GÁBOR: Régiók és gazdaság. Magyarok Szlovákiában. V. kötet.
A régió és a gazdaság fogalma a mindennapi élet diskurzusainak kulcsszavává vált az elmúlt másfél évtizedben. Sokan és gyakran hivatkoznak régiókra, regionális fejlesztésre, különösen az európai integráció kapcsán, amelynek eredményeképp a „régiók Európájának” részeseivé váltunk 2004. május 1-én. Mindezt még tovább fokozta a határok „megszűnése” 2007. december 21-én megsokszorozva a térségek és..
10,62€
FAZEKAS, JÓZSEF–HUNČÍK, PÉTER (ED.): Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig (1989–2004). Magyarok Szlovákiában.
Összefoglaló jelentés a szlovákiai magyarság életében zajló politikai, társadalmi és kulturális történésekről az 1989 és 2004 közötti időszakban. Átfogó elemzés a rendszerváltástól az Európai Unióhoz történő csatlakozásig, ahogy azt a szlovákiai magyarok látták és megélték. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely 2004, 480 p. (magy..
9,96€
FAZEKAS, JÓZSEF–HUNČÍK, PÉTER (ED.): Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az európai uniós csatlakozásig (1989–2004). Magyarok Szlovákiában.
Összefoglaló jelentés a szlovákiai magyarság életében zajló politikai, társadalmi és kulturális történésekről az 1989 és 2004 közötti időszakban. Átfogó elemzés a rendszerváltástól az Európai Unióhoz történő csatlakozásig, ahogy azt a szlovákiai magyarok látták és megélték. 2. kiadás. Somorja–Dunaszerdahely 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 480 p...
13,28€