Sorozatok

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
FAZEKAS, JÓZSEF–HUNČÍK, PÉTER (ED.): Dokumentumok, kronológia (1989–2004). Magyarok Szlovákiában. II. kötet.
Átfogó válogatás az időszak politikai, társadalmi életének azon eseményeiről, amelyek jelentős hatással voltak a szlovákiai magyarság életének alakulására. A kötet képet ad az 1989 után megindult intézményesülési folyamatról (a szlovákiai magyar pártok megalakulásáról és tevékenységéről), valamint tartalmazza a szlovákiai magyarság említett 15 évének kronológiáját. Somorja–Dunaszerdahely 20..
13,28€
FAZEKAS, JÓZSEF – HUNČÍK, PÉTER (ed.): Maďari na Slovensku, Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie (1989–2004). (szlovák nyelven)
Összefoglaló jelentés a szlovákiai magyarság életében zajló politikai, társadalmi és kulturális történésekről az 1989 és 2004 közötti időszakban. Átfogó elemzés a rendszerváltástól az Európai Unióhoz történő csatlakozásig, ahogy azt a szlovákiai magyarok látták és megélték. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2008. 502 p. ISBN: 978-80-89249-16-9 Tartalom: Kálmán Petőcz: Ú..
13,28€
CSANDA, GÁBOR–TÓTH, KÁROLY (ED.): Kultúra (1989–2006). Magyarok Szlovákiában. III. kötet.
A kötet a szlovákiai magyar irodalom, a könyvkiadás, a színházak és múzeumok, a könyvtárak, a tudományos élet, a színpadi folklór és az öntevékeny művészeti mozgalom másfél évtizedes fejlődését rögzíti, kitérve a magyar nyelv fejlődésére és az egyházak szerepvállalására a kultúra ápolásában. Somorja 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet. (magyarul) ISBN: 80-89249-05-1 Tartalom: ..
13,28€
ÖLLÖS, LÁSZLÓ: Emberi jogok – nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai?
Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai? A kötet azt vizsgálja, lehetséges-e a nemzeti jogok emberi jogi értelmezése. Az emberi jogok morális alapjai kapcsán az egyén nemzeti jogainak emberi jogi jellegét elemzi. Ebből következnek a kisebbségek – mind a nemzeti kisebbségek, mind a többségen és a kisebbségen belüli kisebbségek, azaz az egyes nemzeti kérdésekben az ottani többségtől..
4,98€
ÖLLÖS, LÁSZLÓ: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok.
A külhoni magyar kisebbségek ügye rendszeresen megjelenő mély feszültségeket, megoldatlan konfliktusokat okoz Magyarország politikai életében, melyeknek leginkább a határon túli magyarok a kárvallottjai, pedig kisebbségi helyzetük okán nekik volna a legnagyobb szükségük állandóságra és minden jelentős politikai erő tartós, egymással összefogó támogatására. A szerző 2008-ban megjelent kötetében ..
4,98€
VARJÚ, KATALIN: „Péntek délig nyitva van az ég!”. Roma szokások és hagyományok.
Bevezető tanulmány: Hizsnyai, Zoltán. Dunaszerdahely 2002, Interethnica 6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 127 p. (magyarul) ISBN: ISBN:80-8062-177-2 ..
9,29€
Nincs készleten
VARJÚ, KATALIN: „Péntek délig nyitva van az ég!”
Predslov: Hizsnyai, Zoltán. Dunaszerdahely 2002, Interethnica 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 127 p. (szlovákul) ISBN: ISBN:80-8062-188-8 ..
9,29€
Nincs készleten
TORSELLO, DAVIDE – PAPP MELINDA: Social networks in movement (A társadalmi kapcsolatrendzerek változásai) - angolul
Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe (Idő, interakció és interetnikus térségek Közép-Kelet-Európában) Nostra Tempora 8 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2003, pp. 327 (angolul) A könyv alapjául a 2001. október 5-7-én a Fórum Társadalomtudományi Intézet által megrendezett A társadalmi kapcsolatrendszerek változásai című galántai konferencia szol..
15,00€
Nincs készleten
TÓTH, KÁROLY (ED.): Ezredforduló. A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében c. konferencia előadásai – 2000. december 7.
Nostra Tempora 3 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2001, 280 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-094-6 A Fórum Társadalomtudományi Intézet a millenniumi év kapcsán olyan szakmai konferenciát rendezett, amelyen a határon túli magyar tudományos intézmények, műhelyek, illetve a Magyarországon működő, kisebbségekkel foglalkozó kutatócsoportok és intézmények vettek részt. A találkozó sz..
5,64€
Nincs készleten
STREŠŇÁK, GÁBOR–VÉGH, LÁSZLÓ (ED.): Kapitoly z dejín mesta Šamorín. Šamorín, 9. septembra 2005. (szlovákul)
Disputationes Samarienses 5. Történelmi konferencia a Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából Somorja, 2005. szeptember 9. Az 1405-ben Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából a somorjai Pro Urbe Alapítvány és a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtára és levéltára, a Bibliotheca Hun..
5,64€
STREŠŇÁK, GÁBOR–VÉGH, LÁSZLÓ (ED.): Fejezetek Somorja város történetéből. Történelmi konferencia a Zsigmond király által adományozott városi
Disputationes Samarienses 4. Történelmi konferencia a Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából Somorja, 2005. szeptember 9. Az 1405-ben Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából a somorjai Pro Urbe Alapítvány és a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtára és levéltára, a Bibliotheca Hun..
5,64€
SOPOLIGA, MIROSLAV: Ukrajinci na Slovensku. [Az ukránok Szlovákiában.]
Dunaszerdahely 2002, Interethnica 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 176 p. (szlovákul) ISBN: ISBN:80-8062-138-1 ..
10,62€
SIMON, ATTILA: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között
Somorja 2008, Nostra Tempora 15, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 288 p. (magyarul) ISBN:978-80-89249-19-0 Tartalom:   Előszó   1. A téma szakirodalma és forrásai             1.1. Levéltári források             1.2. A korabeli szakirodalom &nb..
8,30€
SIMON, ATTILA (Ed.): Mýty a predsudky v dejinách. Historická konferencia 7. decembra 2004, Šamorín – Čilistov. (szlovákul)
(Előítéletek a történelemben. Történelmi konferencia 2004. december 7-én, Somorja – Csölösztőn)   Disputationes Samarienses 3. Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2005, 96 p. (szlovákul) ISBN: 80-8062-2590 Tartalom/Obsah: Előszó (Bíró Ágnes) Peter Zelenák: Kontroverzné roviny slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí László Szarka: Multikulturalita a asimilác..
4,15€
Nincs készleten
SIMON, ATTILA (Ed.): A határon túli magyar tudományos könyvkiadás
Nostra Tempora 12 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2005, 144 p. (magyarul) A kötet a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából készült. Célja a határon túli magyar nyelvű tudományos könyvkiadás állapotának felmérése volt, Burgenland (Ausztria) kivételével hat ország magyar nyelvű, a társadalomtudományok témakörében megjelent tudományos könyvkiadását vizsgálja. A tanulmányokhoz csa..
6,97€
Nincs készleten