Sorozatok

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
SIMON, ATTILA (Ed.): 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. A 2006. október 4-én rendezett konferencia előadásai
Disputationes Samarienses 9. Az 1956-os magyar forradalom ötvenedik évfordulója kapcsán örömteli módon megszaporodtak az olyan projektek és publikációk, amelyek Magyarország határai közül kilépve az 1956-os események nemzetközi hatásával foglalkoznak. Ebbe a sorba tartozik a Fórum Kisebbségkutató Intézetnek az a kutatási programja is, amelynek eredményeként 2006. október 4-én Pozsonyban ker..
4,65€
POPÉLY, ÁRPÁD: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája (1944–1992)
Nostra Tempora 13 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006, 710 p. (magyarul) ISBN: 80-89249-03-5 A (cseh)szlovákiai magyarság története immár közel kilenc évtizedre tekint vissza, múltjának feldolgozásával ennek ellenére máig adós a történettudomány. A mai napig várat magára nemcsak a történetét bemutató átfogó szintézis, hanem számos esetben az egyes szakterületeket az alapkuta..
19,55€
PETŐCZ, KÁLMÁN: Választások és felosztások. A demokratikus választási rendszerek alapjai. Közigazgatási felosztások Szlovákia területén.
Nostra Tempora 1 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 1998, 214 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-004-0 A politika iránt érdeklődő nyilvánosság, valamint maguk a politikusok egyik leghálásabb vitatémája az egyes politikai pártok, mozgalamak és koalíciók választási esélyeinek mérlegelése a közvéleménykutatás alapján, aszerint hogy hány százalékot értek el az egyes pártok. Többnyire a..
3,39€
PETŐCZ, KÁLMÁN (ED.): Magyarországi szlovákok. Nemzetközi konferencia. Somorja, 2007. szeptember 27.
Disputationes Samarienses 11. A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2007. szeptember 28-án nemzetközi szakmai konferenciát rendezett a magyarországi szlovákokról. Célunk az volt, hogy a magyarországi szlovák közösség képviselői maguk tájékoztassák a szlovákiai közvéleményt életükről, kultúrájukról, intézményeikről és szervezeteikről. A Fórum Intézet elsősorban a szlovákiai kisebbségek kutatásáva..
4,65€
NOVÁK, VERONIKA (ED.): Migráció
Nostra Tempora 5 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2001, 208 p. (magyarul) A vágsellyei Pázmány Péter Tudományos Társaság, a galántai Fórum Kisebbségkutató Intézet, a Vágsellyei Állami Járási Levéltár, valamint a pozsonyi Közéleti Kérdések Intézete 2000. szeptember 8-án rendezte meg a Migráció a Kisalföldön című konferenciát Vágsellyén. A konferencián elhangzott előadások foglal..
4,98€
NOVÁK, VERONIKA (ED.): Migrácia [Migráció] (szlovákul)
Nostra Tempora 5 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2001, 194 p. (szlovákul) A vágsellyei Pázmány Péter Tudományos Társaság, a galántai Fórum Kisebbségkutató Intézet, a Vágsellyei Állami Járási Levéltár, valamint a pozsonyi Közéleti Kérdések Intézete 2000. szeptember 8-án rendezte meg a Migráció a Kisalföldön című konferenciát Vágsellyén. A konferencián elhangzott előadások fogla..
4,98€
Nincs készleten
NAGY, PÉTER H. (Ed.): Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról.
Disputationes Samarienses 2 Az első Somorjai disputa óta eltelt időszak irodalomtörténeti fejleményei egyértelműen arról tanúskodnak, hogy e tanácskozássorozat a felvidéki magyar kultúra fontos eseményévé nőtte ki magát, sőt referenciaponttá vált. A Disputák között című válogatás amellett,hogy viszonyítási alapként kezeli a somorjai rendezvényeket, kontextusukat is szélesíti. Szerkezete te..
5,64€
LISZKA, JÓZSEF: Národopis Maďarov na Slovensku [A szlovákiai magyarok népi kultúrája]
Dunaszerdahely 2002, Interethnica 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 300 p. (szlovákul) ISBN: ISBN:80-8062-052-0 ..
14,44€
LAMPL, ZSUZSANNA: Vállalkozások és vállalkozók 1989 után.
Nostra Tempora 2 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 1999, 128 p. (magyarul) 1989 után az egykori szocialista országokban lejátszódó társadalmi átalakulás egyik fontos fejleménye a magánvállalkozások számának viharos növekedése volt. A hiánygazdaság fokozatos megszűnése a piac túltelítődöttségéhez vezetett, s ez a piaci versenyben résztvevő kis- vagy mikrovállalkozások számára kom..
2,72€
Nincs készleten
LAMPL, ZSUZSANNA: Magyarok és szlovákok. Szociológiai tanulmányok nemcsak az együttélésről.
A kötet egy 2007-es szociológiai felmérés eredményeit taglalja, s a szlovák-magyar viszony 2008-as kiéleződésének időszakában íródott. Az eredmények azonban ma sem tekinthetők idejétmúltak, hiszen a szlovák–magyar kérdéskör nem a gyorsan változó társadalmi jelenségek kategóriájába tartozik. A könyv olyan kérdésekre ad választ, amelyekkel korábban tudományos szinten még nem foglalkoztak: a jövő ..
6,00€
LAMPL, ZSUZSANNA: Magyarnak lenni. Szociológiai tanulmányok a szlovákiai magyarokról.
Nostra Tempora 14 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2007, 184 pp. (magyarul) Mit jelent magyarnak lenni? Egyféleképpen vagyunk magyarok, vagy sokszínű a magyarságunk? Mi, szlovákiai magyarok különbözünk-e más magyaroktól? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a többéves kutatómunkán alapuló könyv. ISBN: 978-80-89249-15-2 Tartalom:   Magyarnak lenni, a..
4,98€
KOVÁCS, ÉVA: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között.
Nostra Tempora 9 Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2004, 198 p. (magyarul) A kötet az első világháború után Csehszlovákiához került felvidéki zsidóság társadalomtörténetéhez kíván hozzájárulni. Arra a kérdésre keres választ, hogy milyen hatásokkal jártak az új állami, politikai és társadalmi feltételek a kassai zsidóság csoporttudatára: folytatódott-e a dualizmusban kiteljesedő asszimilác..
5,97€
KONTRA, MIKLÓS (Ed.): Sült galamb. Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben. 2004. október 28–31-én.
KONTRA, MIKLÓS (Ed.): Sült galamb. Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004. október 28–31-én. Disputationes Samarienses 6. Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2005, 256 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-273-6 Tartalom: I. BEVEZETÉS Kontra Miklós: Bevezető: Ellentétes-e a magyar nemzeti érdekekkel a csak magyar nyelven ok..
7,97€
KEMÉNYFI, RÓBERT: A gömöri etnikai térmozaik. A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai térszerkezetének történeti alakulása különös te
Dunaszerdahely 2002, Interethnica 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 238 p. (magyarul) ISBN: ISBN:80-8062-159-4 ..
11,62€
JUHÁSZ, ILONA, L.: „Fába róva, földbe ütve…” A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál
Somorja – Dunaszerdahely 2005, Interethnica 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 289 p. (magyarul) ISBN: ISBN:80-8062-286-8 ..
10,62€