Sorozatok

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
HULKÓ, GÁBOR: Oprávnenie k živnostenskému podnikaniu v Slovenskej republike
Nostra Tempora 11 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2005, 182 p. (szlovákul) A szlovák nyelvű kiadvány az 1995. április 14-i jogállás alapján készült. A kötet a szlovákiai kis- és középvállalkozások elméleti és módszertani hátterét volt hivatott megteremteni. Közép-Európában ezeket a vállalkozási formákat több évtizedre kiiktatták a gazdasági életből, ezért a szektort gyakorlati..
4,31€
HORVÁTOVÁ, MAGDALÉNA: Nemci na Slovensku [A németek Szlovákiában]
Dunaszerdahely 2002, Interethnica 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 124 p. (szlovákul) ISBN: ISBN:80-8062-152-7 ..
7,80€
GECSE, ANNABELLA: Az etnikai és társadalmi átrendeződés folyamata egy gömöri falu 20. századi életében
Somorja 2007, Interethnica 10. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 289 p. (magyarul) ISBN:978-80-89249-13-8 ..
8,27€
FEDINEC, CSILLA: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944
Dunaszerdahely, 2002, Nostra Tempora 7, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 536 p. (magyarul) ISBN:80-8062-121-7 ..
10,95€
CSANDA, GÁBOR (Ed.): Somorjai disputa (2.) A sokszólamú irodalom
Disputationes Samarienses 10. A kötet két irodalomtudományi szimpózium előadásait adja közre. Témakörök: Kortárs mesék poétikája; Irodalomszemléletek, tankönyvlogikák, oktatási koncepciók; Vizuális költészeti paródiák;, Fordítás- és interpretációelméletek;, Peremműfajok és kortárs kánonok viszonya. Olyan könyv ez, amelynek „értelmezési ajánlatai” „virtuális párbeszédek részésévé” teszik az..
4,32€
CSANDA, GÁBOR (ED.): A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása, Konferencia az irodalomoktatásról, Nyitrán, 2006. szeptember 29-én.
Disputationes Samarienses 8 Az irodalmi-oktatásügyi konferencia előadásanyaga. Témája: a szlovákiai magyar irodalomnak az oktatásban betöltött szerepe, ezen belül az irodalom esélyei és lehetőségei a régióhoz való kötődés erősítésében, az identitás megőrzésében, a tantárgyhoz való olvasóbarát viszony kialakításában. A nyitrai disputa anyaga nemcsak logikus következménye és szabad folytatás..
3,98€
CSANDA, GÁBOR (ED.): Somorjai disputa (1.) Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai
A Márai Sándor Alapítvány és a Fórum Kisebbségkutató Intézet 2002. december 14-én egynapos irodalmi szimpóziumot rendezett Somorján Az élő szlovákiai magyar írásbeliség munkacímmel. A Somorjai disputa címen meghirdetett rendezvényen 16 előadás hangzott el, a felolvasásokra szánt szűkös idő s a tanulmányok terjedelme függvényében kivonatosan vagy teljes egészükben. A szimpóziumot Hunčík Péternek..
5,64€
BÁRDI, NÁNDOR–SIMON, ATTILA (ED.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, 2005. június 9 – 10.
Disputationes Samarienses 7 Ez a tanulmánykötet az Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében címmel 2005. június 9–10-én Somorján megrendezett konferencia előadásainak anyagát adja közre. A konferencia szervezőinek (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Teleki László Alapítvány) az volt a célja, hogy a magyar kisebbségek történetével foglalkozó kutatók számára találkozási pontot te..
10,29€
BODNÁR, MÓNIKA: Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században
A mai Szlovákia déli, szélesebb-keskenyebb sávjában élő magyarok évszázadokon keresztül együtt, illetve egymás mellett éltek más népekkel. Népi kultúrájuk tehát meg sem érthető anélkül, hogy ne ismernénk ezeknek az etnikumoknak (szlovákoknak, németeknek, horvátoknak, ruszinoknak, zsidóknak, romáknak, lengyeleknek stb.) a népi kultúráját is, illetve azokat a mechanizmusokat, amelyek az évszázado..
8,30€
ANGYAL, BÉLA: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938
Nostra Tempora 6 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2002, 350 pp. ISBN: 80-8062-112-9 A csehszlovákiai magyarság történelmének tudományos igényű feltárása mindmáig történettudományunk nagy adósságainak egyike. Ebből az adósságból törleszt most Angyal Béla munkája, melyben a szerző levéltári forrásokra támaszkodva mutatja be, hogyan épült ki az első világháborút követően az ú..
7,63€
ANDREAS, SCHRIEFER: Deutsche, Slowaken und Magyaren im Spiegel deutschsprachiger historischer Zeitungen und Zeitschriften in der Slowakei
Fórum Institut für Minderheitenforschung - Forschungszentrum für Europäische Ethnologie - Komárno/Komorn - 2007. 264 o. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2007, 264 p. (németül) ISBN: 978-89249-11-4 Interethnica 9. Wie in vielen anderen Regionen und Ländern Europas hinterließen auch in der heutigen Slowakei viele unterschiedliche Nationalitäten ihre Spuren und prägten so da..
8,27€
VÉGH, LÁSZLÓ (ED.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). II. kötet
A Fórum Társadalomtudományi Intézet (mai nevén Fórum Kisebbségkutató Intézet) könyvtára és levéltára, valamint a somorjai Bibliotheca Hungarica első tíz évi tevékenységének eredményeit tükröző rendhagyó könyvészeti munka. Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 6 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2000. 818 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-086-5 ..
9,96€
VÉGH, LÁSZLÓ (ED.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). I. kötet
A Fórum Társadalomtudományi Intézet (mai nevén Fórum Kisebbségkutató Intézet) könyvtára és levéltára, valamint a somorjai Bibliotheca Hungarica első tíz évi tevékenységének eredményeit tükröző rendhagyó könyvészeti munka. Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 5. Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2000. 416 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-085-7 ..
9,96€
VIGA, GYULA (ED.): Nagytárkány I.
A szlovákiai Bodrogköz délkeleti sarkában található Nagytárkány történeti-néprajzi monográfiáját tartja kezében az olvasó. Monográfiát, még akkor is, ha az itt sorjázó írások a szó szoros értelmében nem is felelnek meg a monografikus igény minden elvárásának. Cseppben a tengerként azonban mégis karakterisztikus képet nyújtanak a település, s ezáltal (bizonyos fokig a korábban megjelent Kisgéres..
11,62€
VIGA, GYULA (ED.): Kisgéres
Lokális és regionális monográfiák 1 Kisgéres és tágabb környéke, tehát a mai Délkelet-Szlovákia, olyan tájegységekkel mint Felső-Bodrogköz, az Ondava mente vagy az Ung-vidék a magyar néprajzi kutatás számára korábban jószerével teljesen ismeretlen vidéknek számított. Egy-két szórványadatot leszámítva szinte semmit nem tudtunk e tájegység(ek) hagyományos népi kultúrájáról. Viga Gyula kötetéb..
9,03€
Nincs készleten