Sorozatok

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
BUKOVSZKY, LÁSZLÓ (ED.): Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig.
A kötet tárgya Mátyusföld mint földrajzi-történelmi-kulturális tájegység bemutatása a 11. századtól a második világháború végéig. A kötetet alkotó tizennyolc tanulmány, melyek elkészítését egy hosszabb feltáró munka elõzte meg, nyugatról kelet felé haladva Szenctől egészen Mocsonokig, az észak–déli vonalon pedig Szeredtől Negyedig veszi bonckés alá a régió történetét. Lokális és regionális ..
10,62€
POPÉLY, ÁRPÁD–SIMON, ATTILA (ED.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (1989–1992). Elbeszélt történelem II. kötet.
Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 480 p. (magyarul) ISBN: 978-80-89289-50-3 ..
20,00€
POPÉLY, ÁRPÁD–SIMON, ATTILA (ED.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (1989–1992). Elbeszélt történelem I. kötet.
Somorja 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 840 p. (magyarul) ISBN: 978-80-89249-28-2 ..
20,00€
POPÉLY, ÁRPÁD: 1968 és a csehszlovákiai magyarság.
Somorja 2008, Fontes Historiae Hungarorum 3, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 468 p. (magyarul) ISBN:0978-80-89249-20-6 ..
11,62€
POPÉLY, ÁRPÁD (Ed.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez. I. (magyar, szlovák, cseh nyelven)
Válogatás a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból. (magyar, szlovák, cseh nyelven) Sorozat: Fontes Historiae Hungarorum 4 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2008, 427 p.  ISBN: 978-80-89249-23-7 ..
11,62€
LISZKA, JÓZSEF (ED.): Nyitra vidéki népballadák. Arany A. László hagyatékából.
Jelek a térben 2 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009. 200 p. (magyarul) ISBN 978-80-89249-29-9 1944-ben jelent meg a Nyitravidéki népballadák című füzet, amely Putz Éva által 1941-ben Zsérén lejegyzett Fehér László balladája címen ismert szöveget adta közre. Ezt a kiadványt a Szlovákiai Magyar Közlemények 2. köteteként tervezett Nyitravidéki népballadák című teljes gyűjt..
13,00€
L. JUHÁSZ ILONA: Neveitek e márványlapon… A háborúk jelei
A kötet az első és második világháborús áldozatok emlékének megörökítését dolgozza fel Dél-Szlovákia magyarlakta vidékeinek vonatkozásában, képanyaggal és az emlékjelek avató ünnepségeiről szóló korabeli sajtóbeszámolókkal kiegészítve.  Jelek a térben 3. Somorja–Šamorín 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 236 p. (magyarul) ISBN: 978-80-89249-48-0 ..
30,00€
JUHÁSZ, ILONA L.–LISZKA, JÓZSEF: Szakrális kisemlékeink.
Jelek a térben 1. Somorja–Šamorín 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 96 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-299-X Tartalom - Obsah –Inhalt     Bevezetés/ Úvod / Einleitung Mit értünk szakrális kisemlék alatt? / Èo znamená pojem malá sakrálna pamiatka? / Was wird unter „sakralem Kleindenkmal“ verstanden? Forma – jel/ Forma – znak / Form – Zeichen Képes fák / S..
16,60€
FEDINEC, CSILLA: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944.
Fontes Historiae Hungarorum 2 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2004. 664 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-196-9 A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944 összeállítása közben a szerző által fellelt dokumentumok válogatása került be e kötetbe. Részben ismeretlen, részben nehezen hozzáférhető szövegekről van szó, melyeknek alapvető jelentősége van a régió történet..
14,94€
ANGYAL, BÉLA: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936.
Fontes Historiae Hungarorum 1 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2004. 536 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-196-9 Dokumentumválogatás a csehszlovákiai magyarság 1936 előtti legnagyobb pártjáról, az Országos Keresztényszocialista Pártról. A kötet 109 levéltári, kézirattári és sajtóforrásból összegyűjtött dokumentumot tartalmaz. Egy dokumentumválogatást vesz a kezébe az olvasó,..
11,62€