Nostra Tempora

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
HARDI TAMÁS (Ed.): Terek és tér-képzetek.  Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában.
A kötet egy olyan politikai földrajzi kutatás eredményeit tartalmazza, amely a Magyarországgal szomszédos országokban vizsgálta az ott élők térszemléletét, elképzeléseit a Kárpát-medence, Közép-Európa földrajzi, politikai fogalmáról, s azokat a több országot magukba foglaló térközösségeket, amelyek napjainkban léteznek és átalakulnak. Meddig terjed ezeknek a nagytereknek a területe, kik tartozn..
15,00€
POPÉLY ÁRPÁD: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből
[RÉSZLET] Popély Árpád: Fél évszád kisebbségben   Sorozat: Nostra Tempora 20. ISBN: 978-80-89249-73-2   ..
15,00€
LAMPL ZSUZSANNA (Ed.): Tanulmányok az ifjúságról
Mi az, hogy ifjúság? Mikor válik valaki felnőtté? Elégedettek a fiatalok? Hisznek Istenben? Tanulni akarnak-e vagy dolgozni? Vagy inkább csak élvezni az életet? Akarnak-e párban élni? Mit gondolnak a házasságról? És a gyermekvállalásról? Törődnek az egészségükkel? Magányosak? Igaz, hogy isznak és drogoznak? Különböznek egymástól a magyar és szlovák fiatalok? Ezekre é..
15,00€
GYURGYÍK LÁSZLÓ: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra
[RÉSZLET] Gyurgyík László - A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAI 1989-TŐL 2011-IG   Sorozat: Nostra Tempora 22. ISBN: 978-80-89249-77-0 ..
15,00€
SIMON ATTILA: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti politika az első Csehszlovák Köztársaságban
Tempora Nostra 19.   ISBN 978-80-89249-66-4   Tartalom   Bevezetés  1. Az államfordulat és a „szlovenszkóivá lett” magyarok    1.1. Keleti Svájc, vagy csehszlovák nemzetállam (1918–1920)     1.2. A szlovákiai magyar politika első megnyilvánulásai 2. A magyar aktivizmus kezdetei (1920–1925)   2.1. Kitek..
15,00€
SIMON ATTILA: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok a sorsfordító 1938-as évben.
A kötet a Szlovákiai magyar kisebbség első nemzedékének az életét mutatja be a sorsfordító 1938-as évben. Ez a generáció ugyan még a Monarchiában született, de a felnőttkorba már a Csehszlovák Köztársaságban lépett. Az első Csehszlovák Köztársaság többnyire nem szabott gátat vágyaiknak. Nekik 1938 fiatalkoruk beteljesülése, egy utolsó boldog pillanat volt az akkor még nem sejtett világégés előt..
10,00€
SIMON ATTILA: Egy rövid esztendő krónikája - Mobi
A könyvet letölthető .mobi formátumban szolgáltatjuk. Vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy biztosan kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal! A kötet a Szlovákiai magyar kisebbség első nemzedékének az életét mutatja be a sorsfordító 1938-as évben. Ez a generáció ugyan még a Monarchiában született, de a felnőttkorba már a Csehszlovák Köztársaságban lépett. Az első Csehszlovák Köztárs..
8,00€
SIMON ATTILA: Egy rövid esztendő krónikája - iBooks
A könyvet letölthető .ibooks formátumban szolgáltatjuk, amely iPad és iPhone készülékekkel kompatibilis. Vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy biztosan kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal! A kötet a Szlovákiai magyar kisebbség első nemzedékének az életét mutatja be a sorsfordító 1938-as évben. Ez a generáció ugyan még a Monarchiában született, de a felnőttkorba már a Csehszlovák..
8,00€
SIMON ATTILA: Egy rövid esztendő krónikája - Epub
A könyvet letölthető EPUB formátumban szolgáltatjuk, vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal! A kötet a Szlovákiai magyar kisebbség első nemzedékének az életét mutatja be a sorsfordító 1938-as évben. Ez a generáció ugyan még a Monarchiában született, de a felnőttkorba már a Csehszlovák Köztársaságban lépett. Az első Csehszlovák Köztársaság többn..
8,00€
ÖLLÖS, LÁSZLÓ: Emberi jogok – nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai?
Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai? A kötet azt vizsgálja, lehetséges-e a nemzeti jogok emberi jogi értelmezése. Az emberi jogok morális alapjai kapcsán az egyén nemzeti jogainak emberi jogi jellegét elemzi. Ebből következnek a kisebbségek – mind a nemzeti kisebbségek, mind a többségen és a kisebbségen belüli kisebbségek, azaz az egyes nemzeti kérdésekben az ottani többségtől..
4,98€
ÖLLÖS, LÁSZLÓ: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok.
A külhoni magyar kisebbségek ügye rendszeresen megjelenő mély feszültségeket, megoldatlan konfliktusokat okoz Magyarország politikai életében, melyeknek leginkább a határon túli magyarok a kárvallottjai, pedig kisebbségi helyzetük okán nekik volna a legnagyobb szükségük állandóságra és minden jelentős politikai erő tartós, egymással összefogó támogatására. A szerző 2008-ban megjelent kötetében ..
4,98€
TORSELLO, DAVIDE – PAPP MELINDA: Social networks in movement (A társadalmi kapcsolatrendzerek változásai) - angolul
Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe (Idő, interakció és interetnikus térségek Közép-Kelet-Európában) Nostra Tempora 8 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2003, pp. 327 (angolul) A könyv alapjául a 2001. október 5-7-én a Fórum Társadalomtudományi Intézet által megrendezett A társadalmi kapcsolatrendszerek változásai című galántai konferencia szol..
15,00€
Nincs készleten
TÓTH, KÁROLY (ED.): Ezredforduló. A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében c. konferencia előadásai – 2000. december 7.
Nostra Tempora 3 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2001, 280 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-094-6 A Fórum Társadalomtudományi Intézet a millenniumi év kapcsán olyan szakmai konferenciát rendezett, amelyen a határon túli magyar tudományos intézmények, műhelyek, illetve a Magyarországon működő, kisebbségekkel foglalkozó kutatócsoportok és intézmények vettek részt. A találkozó sz..
5,64€
Nincs készleten
SIMON, ATTILA: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között
Somorja 2008, Nostra Tempora 15, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 288 p. (magyarul) ISBN:978-80-89249-19-0 Tartalom:   Előszó   1. A téma szakirodalma és forrásai             1.1. Levéltári források             1.2. A korabeli szakirodalom &nb..
8,30€
SIMON, ATTILA (Ed.): A határon túli magyar tudományos könyvkiadás
Nostra Tempora 12 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2005, 144 p. (magyarul) A kötet a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából készült. Célja a határon túli magyar nyelvű tudományos könyvkiadás állapotának felmérése volt, Burgenland (Ausztria) kivételével hat ország magyar nyelvű, a társadalomtudományok témakörében megjelent tudományos könyvkiadását vizsgálja. A tanulmányokhoz csa..
6,97€
Nincs készleten