Nostra Tempora

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
POPÉLY, ÁRPÁD: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája (1944–1992)
Nostra Tempora 13 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006, 710 p. (magyarul) ISBN: 80-89249-03-5 A (cseh)szlovákiai magyarság története immár közel kilenc évtizedre tekint vissza, múltjának feldolgozásával ennek ellenére máig adós a történettudomány. A mai napig várat magára nemcsak a történetét bemutató átfogó szintézis, hanem számos esetben az egyes szakterületeket az alapkuta..
19,55€
PETŐCZ, KÁLMÁN: Választások és felosztások. A demokratikus választási rendszerek alapjai. Közigazgatási felosztások Szlovákia területén.
Nostra Tempora 1 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 1998, 214 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-004-0 A politika iránt érdeklődő nyilvánosság, valamint maguk a politikusok egyik leghálásabb vitatémája az egyes politikai pártok, mozgalamak és koalíciók választási esélyeinek mérlegelése a közvéleménykutatás alapján, aszerint hogy hány százalékot értek el az egyes pártok. Többnyire a..
3,39€
NOVÁK, VERONIKA (ED.): Migráció
Nostra Tempora 5 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2001, 208 p. (magyarul) A vágsellyei Pázmány Péter Tudományos Társaság, a galántai Fórum Kisebbségkutató Intézet, a Vágsellyei Állami Járási Levéltár, valamint a pozsonyi Közéleti Kérdések Intézete 2000. szeptember 8-án rendezte meg a Migráció a Kisalföldön című konferenciát Vágsellyén. A konferencián elhangzott előadások foglal..
4,98€
NOVÁK, VERONIKA (ED.): Migrácia [Migráció] (szlovákul)
Nostra Tempora 5 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2001, 194 p. (szlovákul) A vágsellyei Pázmány Péter Tudományos Társaság, a galántai Fórum Kisebbségkutató Intézet, a Vágsellyei Állami Járási Levéltár, valamint a pozsonyi Közéleti Kérdések Intézete 2000. szeptember 8-án rendezte meg a Migráció a Kisalföldön című konferenciát Vágsellyén. A konferencián elhangzott előadások fogla..
4,98€
Nincs készleten
LAMPL, ZSUZSANNA: Vállalkozások és vállalkozók 1989 után.
Nostra Tempora 2 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 1999, 128 p. (magyarul) 1989 után az egykori szocialista országokban lejátszódó társadalmi átalakulás egyik fontos fejleménye a magánvállalkozások számának viharos növekedése volt. A hiánygazdaság fokozatos megszűnése a piac túltelítődöttségéhez vezetett, s ez a piaci versenyben résztvevő kis- vagy mikrovállalkozások számára kom..
2,72€
Nincs készleten
LAMPL, ZSUZSANNA: Magyarok és szlovákok. Szociológiai tanulmányok nemcsak az együttélésről.
A kötet egy 2007-es szociológiai felmérés eredményeit taglalja, s a szlovák-magyar viszony 2008-as kiéleződésének időszakában íródott. Az eredmények azonban ma sem tekinthetők idejétmúltak, hiszen a szlovák–magyar kérdéskör nem a gyorsan változó társadalmi jelenségek kategóriájába tartozik. A könyv olyan kérdésekre ad választ, amelyekkel korábban tudományos szinten még nem foglalkoztak: a jövő ..
6,00€
LAMPL, ZSUZSANNA: Magyarnak lenni. Szociológiai tanulmányok a szlovákiai magyarokról.
Nostra Tempora 14 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2007, 184 pp. (magyarul) Mit jelent magyarnak lenni? Egyféleképpen vagyunk magyarok, vagy sokszínű a magyarságunk? Mi, szlovákiai magyarok különbözünk-e más magyaroktól? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a többéves kutatómunkán alapuló könyv. ISBN: 978-80-89249-15-2 Tartalom:   Magyarnak lenni, a..
4,98€
KOVÁCS, ÉVA: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között.
Nostra Tempora 9 Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2004, 198 p. (magyarul) A kötet az első világháború után Csehszlovákiához került felvidéki zsidóság társadalomtörténetéhez kíván hozzájárulni. Arra a kérdésre keres választ, hogy milyen hatásokkal jártak az új állami, politikai és társadalmi feltételek a kassai zsidóság csoporttudatára: folytatódott-e a dualizmusban kiteljesedő asszimilác..
5,97€
HULKÓ, GÁBOR: Oprávnenie k živnostenskému podnikaniu v Slovenskej republike
Nostra Tempora 11 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2005, 182 p. (szlovákul) A szlovák nyelvű kiadvány az 1995. április 14-i jogállás alapján készült. A kötet a szlovákiai kis- és középvállalkozások elméleti és módszertani hátterét volt hivatott megteremteni. Közép-Európában ezeket a vállalkozási formákat több évtizedre kiiktatták a gazdasági életből, ezért a szektort gyakorlati..
4,31€
FEDINEC, CSILLA: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944
Dunaszerdahely, 2002, Nostra Tempora 7, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 536 p. (magyarul) ISBN:80-8062-121-7 ..
10,95€
ANGYAL, BÉLA: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938
Nostra Tempora 6 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2002, 350 pp. ISBN: 80-8062-112-9 A csehszlovákiai magyarság történelmének tudományos igényű feltárása mindmáig történettudományunk nagy adósságainak egyike. Ebből az adósságból törleszt most Angyal Béla munkája, melyben a szerző levéltári forrásokra támaszkodva mutatja be, hogyan épült ki az első világháborút követően az ú..
7,63€