Interethnica

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
VARJÚ, KATALIN: „Péntek délig nyitva van az ég!”. Roma szokások és hagyományok.
Bevezető tanulmány: Hizsnyai, Zoltán. Dunaszerdahely 2002, Interethnica 6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 127 p. (magyarul) ISBN: ISBN:80-8062-177-2 ..
9,29€
Nincs készleten
VARJÚ, KATALIN: „Péntek délig nyitva van az ég!”
Predslov: Hizsnyai, Zoltán. Dunaszerdahely 2002, Interethnica 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 127 p. (szlovákul) ISBN: ISBN:80-8062-188-8 ..
9,29€
Nincs készleten
SOPOLIGA, MIROSLAV: Ukrajinci na Slovensku. [Az ukránok Szlovákiában.]
Dunaszerdahely 2002, Interethnica 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 176 p. (szlovákul) ISBN: ISBN:80-8062-138-1 ..
10,62€
LISZKA, JÓZSEF: Národopis Maďarov na Slovensku [A szlovákiai magyarok népi kultúrája]
Dunaszerdahely 2002, Interethnica 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 300 p. (szlovákul) ISBN: ISBN:80-8062-052-0 ..
14,44€
KEMÉNYFI, RÓBERT: A gömöri etnikai térmozaik. A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai térszerkezetének történeti alakulása különös te
Dunaszerdahely 2002, Interethnica 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 238 p. (magyarul) ISBN: ISBN:80-8062-159-4 ..
11,62€
JUHÁSZ, ILONA, L.: „Fába róva, földbe ütve…” A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál
Somorja – Dunaszerdahely 2005, Interethnica 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 289 p. (magyarul) ISBN: ISBN:80-8062-286-8 ..
10,62€
HORVÁTOVÁ, MAGDALÉNA: Nemci na Slovensku [A németek Szlovákiában]
Dunaszerdahely 2002, Interethnica 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 124 p. (szlovákul) ISBN: ISBN:80-8062-152-7 ..
7,80€
GECSE, ANNABELLA: Az etnikai és társadalmi átrendeződés folyamata egy gömöri falu 20. századi életében
Somorja 2007, Interethnica 10. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 289 p. (magyarul) ISBN:978-80-89249-13-8 ..
8,27€
BODNÁR, MÓNIKA: Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században
A mai Szlovákia déli, szélesebb-keskenyebb sávjában élő magyarok évszázadokon keresztül együtt, illetve egymás mellett éltek más népekkel. Népi kultúrájuk tehát meg sem érthető anélkül, hogy ne ismernénk ezeknek az etnikumoknak (szlovákoknak, németeknek, horvátoknak, ruszinoknak, zsidóknak, romáknak, lengyeleknek stb.) a népi kultúráját is, illetve azokat a mechanizmusokat, amelyek az évszázado..
8,30€
ANDREAS, SCHRIEFER: Deutsche, Slowaken und Magyaren im Spiegel deutschsprachiger historischer Zeitungen und Zeitschriften in der Slowakei
Fórum Institut für Minderheitenforschung - Forschungszentrum für Europäische Ethnologie - Komárno/Komorn - 2007. 264 o. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2007, 264 p. (németül) ISBN: 978-89249-11-4 Interethnica 9. Wie in vielen anderen Regionen und Ländern Europas hinterließen auch in der heutigen Slowakei viele unterschiedliche Nationalitäten ihre Spuren und prägten so da..
8,27€