Disputationes Samarienses

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
STREŠŇÁK, GÁBOR–VÉGH, LÁSZLÓ (ED.): Kapitoly z dejín mesta Šamorín. Šamorín, 9. septembra 2005. (szlovákul)
Disputationes Samarienses 5. Történelmi konferencia a Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából Somorja, 2005. szeptember 9. Az 1405-ben Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából a somorjai Pro Urbe Alapítvány és a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtára és levéltára, a Bibliotheca Hun..
5,64€
STREŠŇÁK, GÁBOR–VÉGH, LÁSZLÓ (ED.): Fejezetek Somorja város történetéből. Történelmi konferencia a Zsigmond király által adományozott városi
Disputationes Samarienses 4. Történelmi konferencia a Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából Somorja, 2005. szeptember 9. Az 1405-ben Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából a somorjai Pro Urbe Alapítvány és a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtára és levéltára, a Bibliotheca Hun..
5,64€
SIMON, ATTILA (Ed.): Mýty a predsudky v dejinách. Historická konferencia 7. decembra 2004, Šamorín – Čilistov. (szlovákul)
(Előítéletek a történelemben. Történelmi konferencia 2004. december 7-én, Somorja – Csölösztőn)   Disputationes Samarienses 3. Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2005, 96 p. (szlovákul) ISBN: 80-8062-2590 Tartalom/Obsah: Előszó (Bíró Ágnes) Peter Zelenák: Kontroverzné roviny slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí László Szarka: Multikulturalita a asimilác..
4,15€
Nincs készleten
SIMON, ATTILA (Ed.): 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. A 2006. október 4-én rendezett konferencia előadásai
Disputationes Samarienses 9. Az 1956-os magyar forradalom ötvenedik évfordulója kapcsán örömteli módon megszaporodtak az olyan projektek és publikációk, amelyek Magyarország határai közül kilépve az 1956-os események nemzetközi hatásával foglalkoznak. Ebbe a sorba tartozik a Fórum Kisebbségkutató Intézetnek az a kutatási programja is, amelynek eredményeként 2006. október 4-én Pozsonyban ker..
4,65€
PETŐCZ, KÁLMÁN (ED.): Magyarországi szlovákok. Nemzetközi konferencia. Somorja, 2007. szeptember 27.
Disputationes Samarienses 11. A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2007. szeptember 28-án nemzetközi szakmai konferenciát rendezett a magyarországi szlovákokról. Célunk az volt, hogy a magyarországi szlovák közösség képviselői maguk tájékoztassák a szlovákiai közvéleményt életükről, kultúrájukról, intézményeikről és szervezeteikről. A Fórum Intézet elsősorban a szlovákiai kisebbségek kutatásáva..
4,65€
NAGY, PÉTER H. (Ed.): Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról.
Disputationes Samarienses 2 Az első Somorjai disputa óta eltelt időszak irodalomtörténeti fejleményei egyértelműen arról tanúskodnak, hogy e tanácskozássorozat a felvidéki magyar kultúra fontos eseményévé nőtte ki magát, sőt referenciaponttá vált. A Disputák között című válogatás amellett,hogy viszonyítási alapként kezeli a somorjai rendezvényeket, kontextusukat is szélesíti. Szerkezete te..
5,64€
KONTRA, MIKLÓS (Ed.): Sült galamb. Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben. 2004. október 28–31-én.
KONTRA, MIKLÓS (Ed.): Sült galamb. Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004. október 28–31-én. Disputationes Samarienses 6. Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2005, 256 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-273-6 Tartalom: I. BEVEZETÉS Kontra Miklós: Bevezető: Ellentétes-e a magyar nemzeti érdekekkel a csak magyar nyelven ok..
7,97€
CSANDA, GÁBOR (Ed.): Somorjai disputa (2.) A sokszólamú irodalom
Disputationes Samarienses 10. A kötet két irodalomtudományi szimpózium előadásait adja közre. Témakörök: Kortárs mesék poétikája; Irodalomszemléletek, tankönyvlogikák, oktatási koncepciók; Vizuális költészeti paródiák;, Fordítás- és interpretációelméletek;, Peremműfajok és kortárs kánonok viszonya. Olyan könyv ez, amelynek „értelmezési ajánlatai” „virtuális párbeszédek részésévé” teszik az..
4,32€
CSANDA, GÁBOR (ED.): A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása, Konferencia az irodalomoktatásról, Nyitrán, 2006. szeptember 29-én.
Disputationes Samarienses 8 Az irodalmi-oktatásügyi konferencia előadásanyaga. Témája: a szlovákiai magyar irodalomnak az oktatásban betöltött szerepe, ezen belül az irodalom esélyei és lehetőségei a régióhoz való kötődés erősítésében, az identitás megőrzésében, a tantárgyhoz való olvasóbarát viszony kialakításában. A nyitrai disputa anyaga nemcsak logikus következménye és szabad folytatás..
3,98€
CSANDA, GÁBOR (ED.): Somorjai disputa (1.) Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai
A Márai Sándor Alapítvány és a Fórum Kisebbségkutató Intézet 2002. december 14-én egynapos irodalmi szimpóziumot rendezett Somorján Az élő szlovákiai magyar írásbeliség munkacímmel. A Somorjai disputa címen meghirdetett rendezvényen 16 előadás hangzott el, a felolvasásokra szánt szűkös idő s a tanulmányok terjedelme függvényében kivonatosan vagy teljes egészükben. A szimpóziumot Hunčík Péternek..
5,64€
BÁRDI, NÁNDOR–SIMON, ATTILA (ED.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, 2005. június 9 – 10.
Disputationes Samarienses 7 Ez a tanulmánykötet az Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében címmel 2005. június 9–10-én Somorján megrendezett konferencia előadásainak anyagát adja közre. A konferencia szervezőinek (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Teleki László Alapítvány) az volt a célja, hogy a magyar kisebbségek történetével foglalkozó kutatók számára találkozási pontot te..
10,29€