Jelek a térben

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
LISZKA JÓZSEF: Szent Háromság egy Isten dicsőségére… A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek
Jelek a térben 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2015, 214 p. ISBN 978-80-89249-85-5 Tartalom Előszó 1. Bevezetés 1.1. A kutatási terület földrajzi kijelölése, jellemzése 1.2. Kutatástörténet, források 1.3. Terminológiai kérdések 1.4. Vallási és kultúrhistóriai háttér 1.4.1. Vallási háttér, a laikus vallási társulatok szerepe 1.4.2. Ikonográfia 2...
25,00€
OROSZ, ÖRS (ED.): A hely nevei, a nyelv helyei. A kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában 1918-2012
Jelek a térben 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012. 176 o. ISBN 978-80-89249-62-6 Bevezető: E kötet történelmi betekintést kíván nyújtani az első világháborút követően Csehszlovákiához került, ma Dél-Szlovákia részét képező magyarlakta területek nyelvhasználatának egy fontos szeletére, melyet nyilvá- nos nyelvhasználatnak nevezhetünk. A köztéri feliratok, a közéleti és a..
25,00€
LISZKA, JÓZSEF (ED.): Nyitra vidéki népballadák. Arany A. László hagyatékából.
Jelek a térben 2 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009. 200 p. (magyarul) ISBN 978-80-89249-29-9 1944-ben jelent meg a Nyitravidéki népballadák című füzet, amely Putz Éva által 1941-ben Zsérén lejegyzett Fehér László balladája címen ismert szöveget adta közre. Ezt a kiadványt a Szlovákiai Magyar Közlemények 2. köteteként tervezett Nyitravidéki népballadák című teljes gyűjt..
13,00€
L. JUHÁSZ ILONA: Neveitek e márványlapon… A háborúk jelei
A kötet az első és második világháborús áldozatok emlékének megörökítését dolgozza fel Dél-Szlovákia magyarlakta vidékeinek vonatkozásában, képanyaggal és az emlékjelek avató ünnepségeiről szóló korabeli sajtóbeszámolókkal kiegészítve.  Jelek a térben 3. Somorja–Šamorín 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 236 p. (magyarul) ISBN: 978-80-89249-48-0 ..
30,00€
JUHÁSZ, ILONA L.–LISZKA, JÓZSEF: Szakrális kisemlékeink.
Jelek a térben 1. Somorja–Šamorín 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 96 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-299-X Tartalom - Obsah –Inhalt     Bevezetés/ Úvod / Einleitung Mit értünk szakrális kisemlék alatt? / Èo znamená pojem malá sakrálna pamiatka? / Was wird unter „sakralem Kleindenkmal“ verstanden? Forma – jel/ Forma – znak / Form – Zeichen Képes fák / S..
16,60€