Lokális és regionális monográfiák

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
Angyal Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza
A kötet egy sajátságos településformával, a tanyákkal foglalkozik. A vizsgált terület az Alsó-Csallóközben és a Mátyusföldön, több folyó árterének találkozásában helyezkedik el. A Dudvág, a Kis-Duna, a Vág valamint a Nyitra alsó folyásának környékén, egykor áradmányos területen található a vizsgálatba bevont 15 község. Gútán és a környező településeken az utóbbi 200-250 évben a szórványtelepülé..
11,00€
VIGA, GYULA (ED.): Nagytárkány I.
A szlovákiai Bodrogköz délkeleti sarkában található Nagytárkány történeti-néprajzi monográfiáját tartja kezében az olvasó. Monográfiát, még akkor is, ha az itt sorjázó írások a szó szoros értelmében nem is felelnek meg a monografikus igény minden elvárásának. Cseppben a tengerként azonban mégis karakterisztikus képet nyújtanak a település, s ezáltal (bizonyos fokig a korábban megjelent Kisgéres..
11,62€
VIGA, GYULA (ED.): Kisgéres
Lokális és regionális monográfiák 1 Kisgéres és tágabb környéke, tehát a mai Délkelet-Szlovákia, olyan tájegységekkel mint Felső-Bodrogköz, az Ondava mente vagy az Ung-vidék a magyar néprajzi kutatás számára korábban jószerével teljesen ismeretlen vidéknek számított. Egy-két szórványadatot leszámítva szinte semmit nem tudtunk e tájegység(ek) hagyományos népi kultúrájáról. Viga Gyula kötetéb..
9,03€
Nincs készleten
SZARKA, LÁSZLÓ–TÓTH, KÁROLY (ED.): Alsó- és Felsőszeli a 20. században. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában.
Lokális és regionális monográfiák 6 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2010. 216. p. (magyarul) A 20. században létrejött közép-európai soknemzetiségű nemzetállamok társadalmai 1918 és 1989 között – az egymást váltogató politikai rendszerek, valamint a modernizációs kihívások hatására – radikálisan átalakultak. Mindez nemcsak országos szinten éreztette hatását, de kihatott a loká..
10,00€
PUKKAI, LÁSZLÓ: Mátyusföld I. A Galántai járás társadalmi és gazdasági változásai 1945–2000.
Lokális és regionális monográfiák 3. A kötet szerzője a Mátyusföld néven ismert tájegység gazdasági-nemzetiségi átalakulását mutatja be 1945-2000 között, kiemelt figyelmet szentelve a második világháború utáni magyarellenes intézkedéseknek. A régió településhálózatának, gazdasági életének, népességének és nemzetiségi összetételének alakulását, a magyar oktatásügy helyzetét bemutató adatokb..
8,30€
JUHÁSZ, ILONA L.: Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században.
Lokális és regionális monográfiák 2 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2002, 344 p. (magyarul) Az egész magyar nyelvterület viszonylatában is egyedülálló vállalkozásként a kötet szerzője egy település, a nyelvhatár peremén található Rudna temetőjének teljes dokumentációját adja, miközben a halállal és temetéssel kapcsolatos hiedelmek, szokások 20. századi változásait is nyomon k..
13,28€
BUKOVSZKY, LÁSZLÓ (ED.): Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig.
A kötet tárgya Mátyusföld mint földrajzi-történelmi-kulturális tájegység bemutatása a 11. századtól a második világháború végéig. A kötetet alkotó tizennyolc tanulmány, melyek elkészítését egy hosszabb feltáró munka elõzte meg, nyugatról kelet felé haladva Szenctől egészen Mocsonokig, az észak–déli vonalon pedig Szeredtől Negyedig veszi bonckés alá a régió történetét. Lokális és regionális ..
10,62€