Fontes Historiae Hungarorum

Mutat:
Lista
Rács
Mutat:
Rendezés:
SIMON ATTILA (Ed.): Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt. Iratok a szlovákiai magyarok történetéhez (1938-1945)
Simon Attila könyvismertető videója:   Részlet a kiadványból:   ..
15,00€
POPÉLY Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez II
Noha a csehszlovákiai kommunista hatalomátvételtől immár 64, a rend- szerváltástól pedig 23 esztendő telt el, a pártállami korszak kisebbségpo- litikájának, s azon belül a kisebbségi magyar közösség útkeresésének tudományos igényű monografikus feldolgozása a mai napig várat magá- ra. Hatványozottan érvényes ez a megállapítás a dokumentumgyűjtemé- nyünk tárgyát képező 1948 és 1956 közötti idősza..
12,00€
POPÉLY, ÁRPÁD: 1968 és a csehszlovákiai magyarság.
Somorja 2008, Fontes Historiae Hungarorum 3, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 468 p. (magyarul) ISBN:0978-80-89249-20-6 ..
11,62€
POPÉLY, ÁRPÁD (Ed.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez. I. (magyar, szlovák, cseh nyelven)
Válogatás a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból. (magyar, szlovák, cseh nyelven) Sorozat: Fontes Historiae Hungarorum 4 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2008, 427 p.  ISBN: 978-80-89249-23-7 ..
11,62€
FEDINEC, CSILLA: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944.
Fontes Historiae Hungarorum 2 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2004. 664 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-196-9 A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944 összeállítása közben a szerző által fellelt dokumentumok válogatása került be e kötetbe. Részben ismeretlen, részben nehezen hozzáférhető szövegekről van szó, melyeknek alapvető jelentősége van a régió történet..
14,94€
ANGYAL, BÉLA: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936.
Fontes Historiae Hungarorum 1 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2004. 536 p. (magyarul) ISBN: 80-8062-196-9 Dokumentumválogatás a csehszlovákiai magyarság 1936 előtti legnagyobb pártjáról, az Országos Keresztényszocialista Pártról. A kötet 109 levéltári, kézirattári és sajtóforrásból összegyűjtött dokumentumot tartalmaz. Egy dokumentumválogatást vesz a kezébe az olvasó,..
11,62€