Sociography 2012 - Slovensko-maďarská sociografia v prihraničnej oblasti (redigovali: Károly Tóth - László Végh )

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Socio-2012-2
Elérhető: Elfogyott
1.00€

V tejto zbierke má čitateľ možnosť spoznať vynikajúce súťažné práce sociologických noviel. 22 rokov po páde režimu už konečne prišiel čas, aby sme mohli sociografiu skúmať ako vedu bez všetkých politických nánosov, a pokiaľ ju je potrebné hodnotiť (čo nie je za každú cenu potrebné), tak ju hodnoťme nie z pohľadu ľavicovej či pravicovej orientácie, ale z hľadiska autentickosti či neautentickosti, resp. z hľadiska pochopiteľných či nepochopiteľných sociografií a filmov či fotografií.

ISBN 978-80-89249-58-9

Obsah:

László Letenyei: Predslov k čitateľom
Kriszta Molnár: Len aby sme vedeli, čomu všetkému vďačíme za Život
Dániel Gazsó: Tot je "sity"
Ilona Matkovich: Szikszó - za primátorom stoja socialisti a prívrženci strany Jobbik
Máté Tamáska: Vyhnaný Svätý Ján Nepomucký
Márta Kiss: Túristvándi: Malá obec, veľké plány
Ilona Matkovich: Revitalizácia mesta Salgótarján - Mesto ľudí s prazdnymi vreckami
Máté Tamáska: Most na predmestí
Ilona Matkovich: Dva týždne blaha: Výsledky súťaže Sociography 2012

Autori