Acta Ethnologica Danubiana 1999, Az Etnológiai Központ Évkönyve 1.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Acta-1999-01
Elérhető: Elfogyott
4.11€

Fórum Intézet 2000, 152 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)

ISBN: 80-8062-045-8

Az évkönyv – amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának eredményeiről is számot ad – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt. Az Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajztudománynak ez az ága mind a magyar, mind a szlovák néprajz egyik legelhanyagoltabb területei közé tartozik. Hangsúlyos szerepet szán továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményei bemutatásának, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának.

Tartalom:

Liszka József: Beköszöntő

Tanulmányok

Botík, Ján: A szlovákiai horvátok etnokulturális fejlődése
Hartinger, Walter: Mariahilf ob Passau. Egy népsze-rű búcsújáróhely kialakulása és a kapcsolódó ájtatossági forma elterjedése
Lukács László: Etnokultúrne kontakty medzi severom a juhom
Vařeka, Josef: A Contemporary Understanding of the National Question According to the „Ethnographische Karte der Oesterreichischen Monarchie” Together with the Current Form of National Self-Identification in the Czech Lands
István Udvari - Gyula Viga: Einige Zusammenhänge zwischen Landschaft und Lebensweise beobachtet an einigen Ortschaften des Grantales im letzten Drittel des XVIII. Jahrhunderts
Voigt Vilmos: Diákjaink farsangja

Kisebb közlemények

Ág Tibor: Egy eddig ismeretlen Kodály-levél
Ág Tibor: A szlovákiai magyar népballada-kutatás múltjából
Harkai Imre: Dvojdvorový typ dedinskej usadlosti ako vývinový prvok štruktúry usadlostí vo Vojvodine
Ujváry Zoltán: Királyfia Kis Miklós

Szemle

Etnografický atlas Slovenska. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1-2 (Danter Izabella)
Jókai Mária-Méry Margit: Szlovákiai magyar népviseletek (Verebélyi Kincső)
Liszka József: A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája 1918-1998 (B. Kovács István)
Kocsis Aranka: A vajkai szék nemesei (B. Kovács István)
Kósa László: „Ki népei vagytok?”. Magyar néprajz (Liszka József)
Lengyel Ágnes-Limbacher Gábor: Népi vallásosság a Palócföldön (Danter Izabella)
Gockerell, Nina: Bilder und Zeichen der Frömmigkeit. Sammlung Kriss
Uő: Il Bam-bi-no Gesu. Italienische Jesuskindfiguren aus der Jahrhunderten (Liszka József)
A szakrális kisemlékek kutatása a német nyelvterületen (Liszka József)

Krónika

A szlovákiai magyar néprajzi kutatás és a komáromi Etnológiai Központ (Liszka József)
Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére (Hála József)
Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1987-1989) (Lukács László)
„Az Istennek dicsőségére...” Szakrális kisemlékek a Kisalföldön (Erdélyi Zsuzsanna)