SIMON, ATTILA: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Nostra-2008-01
Elérhető: Raktáron
8.30€

Lehetséges választások

Somorja 2008, Nostra Tempora 15, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 288 p. (magyarul)

ISBN:978-80-89249-19-0

Tartalom:

 

Előszó

 

1. A téma szakirodalma és forrásai

            1.1. Levéltári források

            1.2. A korabeli szakirodalom

            1.3. A második világháború utáni feldolgozások

            1.4. A kolonizáció a jelenkor szakirodalmában

 

2. A földbirtokreform helye és szerep az első Csehszlovák Köztársaság politikájában

            2.1. Csehszlovákia politikai rendszere

            2.2. A földbirtokreform törvénybe iktatása

            2.3. A földreform szlovákiai sajátosságai és eredményei

            2.4. A földreform a szlovákiai magyarok szempontjából

 

3.  Dél-Szlovákia szláv kolonizációjának elképzelései és tervei

            3.1. A kolonizáció gondolatának előzményei az államfordulat előtti időben

3.2. A kolonizáció alapelveinek megfogalmazása az Állami földhivatal és a Csehszlovák Nemzeti Tanács testületeiben

3.3. Dél-Szlovákia szláv betelepítésének konkrét tervezetei

 

4. Dél-Szlovákia szláv kolonizációjának első évei (1921-1923)

            4.1. Az állami telepítések kezdetei

            4.2. Katonai szempontok a telepítések során

            4.3. A magánkolonizáció a húszas évek első felében

            4.4. A telepítések nehézségei

 

5. Az állami telepítések aranykora

            5.1. Állami telepítések a Telepítési Hivatal megalapítása után

            5.2. A magánkolonizáció második szakasza

 

6. Gazdálkodás és élet a kolóniákon

            6.1. A kolonisták letelepítése

            6.2. A kolonizáció gazdasági-pénzügyi háttere

            6.3. A telepesek gazdálkodása

            6.4. A világgazdasági válság hatása a telepítésekre

            6.5. Nemzetnevelés és kultúra a kolóniákon

 

7. A telepítések a politika kereszttüzében

            7.1. A telepítések bírálata a szlovák politika részéről

            7.2. A magyar pártok és a telepítések

 

8. A telepítések végső mérlege

            8.1. A kolonizáció számszerű eredményei

            8.2. Gazdasági vagy etnikai motívumok – néhány szó a telepítések okairól

            8.3. A kolonizáció területi megoszlása. A kolóniák mint a nemzeti terjeszkedés eszközei

 

9. Telepesek a történelem viharában

            9.1. A telepesek ügye az 1938-as csehszlovák válság idején

            9.2. A telepesek elűzése a bécsi döntéssel Magyarországhoz csatolt területekről

            9.3. A visszacsatolt területeket elhagyó telepesek további sorsa

 

10. Epilógus

 

Források és irodalom

 

Mellékletek

A kolonizációs területen tervezett, illetve a már megvalósult kolóniák áttekintő jegyzéke (1926)

A Szlovákia területén létrehozott kolóniák jegyzéke

A kötetben szereplő fontosabb személyiségek rövid életrajza

 

Mutatók

Személynévmutató

Helynévmutató