SIMON ATTILA: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti politika az első Csehszlovák Köztársaságban

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Nostra-2013-01
Elérhető: Raktáron
15.00€

Lehetséges választások

Tempora Nostra 19.
 
ISBN 978-80-89249-66-4
 
Tartalom
 
Bevezetés 
1. Az államfordulat és a „szlovenszkóivá lett” magyarok
   1.1. Keleti Svájc, vagy csehszlovák nemzetállam (1918–1920) 
   1.2. A szlovákiai magyar politika első megnyilvánulásai
2. A magyar aktivizmus kezdetei (1920–1925)
  2.1. Kitekintés: A szudétanémet aktivizmus
  2.2. A földreform mint az aktivizmus ösztönzője. A köztársasági magyarok mozgalma 
  2.3. Az Országos Parasztpárt 
3. Aktivista színezetű kísérletek a húszas évek második felében 
  3.1. Szent-Ivány nemzeti reálpolitikája
  3.2. Az MNP aktivizmusának utóélete I.: Zay Károly és A Nap
  3.3. Az MNP aktivizmusának utóélete II.: A Mohácsy-féle kisgazdapárt 
  3.4. Pártalapítási kísérletek a húszas és a harmincas évek fordulóján
4. A baloldali alternatíva 
  4.1. A magyar szociáldemokrácia útja az önállóságtól a beolvadásig 
  4.2. A magyar szekció helyzete az Országos Szociáldemokrata Pártban 
5. A trianoni határok és a lojalitás kérdése az aktivisták kommunikációjában 
6. Az aktivizmus sajtója
  6.1. Az aktivista sajtó a húszas években 
  6.2. Dzurányi László és a Magyar Ujság 
7. A magyar aktivizmus zsákutcája 
  7.1. A magyar aktivizmus kései fellángolása az 1935-ös választások idején 
  7.2. A neoaktivizmus
  7.3. A magyar aktivizmus csődje 1938-ban 
8. Aktivista sorsok az első bécsi döntés után – vázlatok egy esettanulmányhoz
9. Összegzés
10. Források és szakirodalom
  10.1. Levéltári források
  10.2. Publikált források
  10.3. Korabeli sajtó
  10.4. Korabeli kiadványok, emlékiratok, statisztikák, kézikönyvek
  10.5. Szakirodalom
Személynévmutató
Zhrnutie 
Zusammenfassung