GYURGYÍK LÁSZLÓ: Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálás alapján

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet - Fórum Régiófejlesztési Központ
Cikkszám: Nostra-2017
Elérhető: Raktáron
12.00€

Lehetséges választások


Kötetünk Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi adatait tartalmazza az 1970. és az 1980. évi csehszlovák népszámlálás adatai alapján.

     Mivel e két népszámlálás községsoros nemzetiségi adatai napjainkig nem kerültek publikálásra, ezért tartottuk fontosnak közzétételüket.

     A kötetet egy tanulmány nyitja, melynek keretében megvizsgáltuk az 1970. és az 1980. évi községsoros nemzetiségi adatok legfontosabb jellegzetességeit a népességszám, közigazgatási egységek, települések nagyságcsoportjai, urbanizáltsági fok és az etnikai térszerkezet szerint. A tanulmány a Fórum  Társadalomtudományi Szemlében 2016-ban megjelent azonos című dolgozat bővített, átdolgozott változata.

     E publikáció legterjedelmesebb részét a két népszámlálás községsoros nemzetiségi adatsorai teszik ki. Mindkét népszámlálás esetében hét nemzetiség adatai lettek közzétéve. A helységek nevei a népszámlálások időpontjában aktuális szlovákiai megnevezés szerint vannak feltüntetve. A szlovákiai települések magyar nevei megtalálhatók a Fórum Intézet honlapján (telepulesek.adatbank.sk).

     A Függelékben különböző mutatók következnek, melyek segítik az olvasót az adatok egybevetésében az 1970., az 1980. és a 2011. évi településszerkezeti  változások tekintetbe vételével. Nem utolsósorban két térkép is helyet kap a kiadványban, melyek Pozsony és Kassa területi és közigazgatási változásait,  városrészeinek alakulását szemléltetik.


Somorja, Fórum Régiófejlesztési Központ - Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2017. 208 p. (magyarul)

Nostra Tempora 23.

ISBN 978-80-89249-96-1Tartalom


Bevezetés

A szlovákiai nemzetiségek településszerkezetének változásai az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján

Melléklet

Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1970. évi népszámlálás alapján

Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1980. évi népszámlálás alapján

Függelék

Táblázatok és ábrák jegyzéke

Bibliográfia


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/