TÓTH, KÁROLY (ED.): Ezredforduló. A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében c. konferencia előadásai – 2000. december 7.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Nostra-2001_01
Elérhető: Elfogyott
5.64€

Nostra Tempora 3

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2001, 280 p. (magyarul)

ISBN: 80-8062-094-6

A Fórum Társadalomtudományi Intézet a millenniumi év kapcsán olyan szakmai konferenciát rendezett, amelyen a határon túli magyar tudományos intézmények, műhelyek, illetve a Magyarországon működő, kisebbségekkel foglalkozó kutatócsoportok és intézmények vettek részt. A találkozó szervesen illeszkedett ahhoz a rendezvénysorozathoz, amelyet az államalapítás kapcsán a Kárpát-medence különböző pontjain tartottak.

Tartalom:

Tóth Károly: Előszó

Miklósi Péter: Megnyitó

A HUMÁN TUDOMÁNYOK ÉS A TUDOMÁNYOS MŰHELYEK SZEREPE A NEMZETI KISEBBSÉGEK TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN

Berényi Dénes: Törekvések az egyetemes magyar tudományosság érdekében
Szarka László: Az integrált kisebbségkutatási modell lehetőségei
Liszka József: Szlovákiai magyar néprajz és/vagy európai etnológia?
Biró A. Zoltán: A szakmai kapcsolatok intézményesítésének lehetőségeiről (határon túli szempontból)

JELEN ÉS JÖVŐ. MODELLÉRTÉKŰ KUTATÁSOK ISMERTETÉSE

Lampl Zsuzsanna: Az értékrendkutatástól az iskolaportrékig
Bodó Julianna: Jelek a térben. Identitástermelés és térhasználat a Székelyföldön
Papp György: A délvidéki (vajdasági) társadalomtudományi és nyelvészeti kutatások céljairól és jellegéről
Bakó Boglárka: Lokális identitás és interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medencei kisebbségi magyar közösségek nemzeti tudatában
Vári András: Többnemzetiségű kistérségek a visegrádi országok határain - a kutatás lehetőségei és az MTA Kisebbségkutató Intézet tervei
Papp Z. Attila: A civil társadalom eszméje a romániai sajtónyilvánosságban 1990 után
Kovács Éva: Alteritás és identitás: a két világháború közötti határtérségek, különös tekintettel a szlovák-magyar határra
Öllős László: Nemzetiségi viták és szakirodalmi hátterük Szlovákiában
Papp Richárd: Vallás és identitás a Vajdaságban: egy társadalomtudományi kísérletről
Magyari Tivadar: Kisebbségek részvétele a többségi társadalom közéletében
Gereben Ferenc: A szlovákiai magyarok nemzeti és kulturális identitása
Vadkerty Katalin: A csehszlovákiai magyarok problémái

TUDOMÁNYOS MŰHELYEK

Sorbán Angéla: Trend Társadalomkutató Műhely

Göncz László: Tudományszervezés a Mura mentén

Kolláth Anna: Jelen és jövő a Maribori Egyetem Pedagógiai Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Intézetben

Törzsök Erika: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda
Gábrity Molnár Irén: Vajdasági magyar humán tudományosság és a tudományos műhelyek szerepe
Telekiné Nagy Ilona: Kutatómunka a Konstantín Egyetem Hungarisztika Tanszékén
Mészáros András: A Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének jelene és jövője
Ág Tibor: A népzenei adattár ismertetése (tevékenysége és az adatolás helyzete)
Danter Izabella: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság
Csicsay Alajos: Egy magyar pedagógiai műhely Szlovákiában
Bukovszky László: Pázmány Péter Tudományos Társaság
Szabó András: A Csíki Székely Múzeum az önazonosság-tudat megtartásában
Simon Szabolcs: Adalékok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport életéből

Magyarságkutató Tudományos Társaság