NOVÁK, VERONIKA (ED.): Migrácia [Migráció] (szlovákul)

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Nostra-2001-02
Elérhető: Elfogyott
4.98€

Nostra Tempora 5

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2001, 194 p. (szlovákul)

A vágsellyei Pázmány Péter Tudományos Társaság, a galántai Fórum Kisebbségkutató Intézet, a Vágsellyei Állami Járási Levéltár, valamint a pozsonyi Közéleti Kérdések Intézete 2000. szeptember 8-án rendezte meg a Migráció a Kisalföldön című konferenciát Vágsellyén. A konferencián elhangzott előadások foglalkoztak a középkori német betelepüléssel, a törökök elől menekülő horvát bevándorlókkal, a cseh országrészekből elsősorban vallási okokból kivándorolt habánokkal, a romák betelepülésével és a részükre kiadott oklevelekkel és kiváltságlevelekkel, a zsidók letelepedésével, a Diószeg környékére irányuló 18. századi német betelepüléssel, az amerikai kivándorlással, az első földreformmal járó népmozgásokkal, a régióból Krassó megyébe települőkkel, a II. világháború utáni magyar-szlovák lakosságcserével, valamint Nyíregyháza betelepítésével és a Magyar Királyi Kamara szerepével a 18. századi telepítésekben. A konferencia csak a téma egy részét tudta felölelni, hiszen egy-egy régió változásai sok-sok újat rejtenek még magukban. A téma minden bizonnyal további kutatásokra ösztönözheti az érdeklődőket.

ISBN: 80-8062-099-7

Tartalom:

PhDr. Veronika Nováková: Na úvod
PhDr. Margita Horváthová: Osídlenie Žitného ostrova nemeckým obyvateľstvom
PhDr. Ivan Mrva, CSc.: Náboženská a politická migrácia z krajín koruny českej na územie Bratislavskeja Nitrianskej stolice v 16 – 19. storočí
PhDr. Jozef Klačka: Chorvátska kolonizácia západného Slovenska v 16. storočí
PhDr. Mária Weinbergerová: Židoské osídlenie na Slovensku
PhDr. Arne B. Mann: Z dejín Rómov v regióne Žitného ostrova
PhDr. Veronika Nováková: Výsadné listiny pre Rómov na Esterházyovskom panstve
Dr. Béla Tóth: Uhorská komora – kolonizácia v I. polovici 18. storočia
Mgr. Hildegarda Nagyová: Nemecká kolonizácia do Diosegu za vlády Jozefa II.
Dr. Kujbusné Mecsei Éva: Migrácia v Nyíregyháze v rokoch 1753 – 1837
PhDr. Veronika Nováková: Vysídlenie do Krašovskej stolice
Mgr. Margita Gálová: Vysťahovalectvo do Ameriky a jeho začiatky v okresoch Galanta a Šaľa
PhDr. Eva Vrabcová: Kolonizácia Žitného ostrova v I. pozemkovej reforme
Mgr. Ladislav Bukovszky: Výmena obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom v rokoch 1946–1948