NOVÁK, VERONIKA (ED.): Migráció

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Nostra-2001-03
Elérhető: Raktáron
4.98€

Lehetséges választások

Nostra Tempora 5

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2001, 208 p. (magyarul)

A vágsellyei Pázmány Péter Tudományos Társaság, a galántai Fórum Kisebbségkutató Intézet, a Vágsellyei Állami Járási Levéltár, valamint a pozsonyi Közéleti Kérdések Intézete 2000. szeptember 8-án rendezte meg a Migráció a Kisalföldön című konferenciát Vágsellyén. A konferencián elhangzott előadások foglalkoztak a középkori német betelepüléssel, a törökök elől menekülő horvát bevándorlókkal, a cseh országrészekből elsősorban vallási okokból kivándorolt habánokkal, a romák betelepülésével és a részükre kiadott oklevelekkel és kiváltságlevelekkel, a zsidók letelepedésével, a Diószeg környékére irányuló 18. századi német betelepüléssel, az amerikai kivándorlással, az első földreformmal járó népmozgásokkal, a régióból Krassó megyébe települőkkel, a II. világháború utáni magyar-szlovák lakosságcserével, valamint Nyíregyháza betelepítésével és a Magyar Királyi Kamara szerepével a 18. századi telepítésekben. A konferencia csak a téma egy részét tudta felölelni, hiszen egy-egy régió változásai sok-sok újat rejtenek még magukban. A téma minden bizonnyal további kutatásokra ösztönözheti az érdeklődőket.

ISBN: 80-8062-100-4

Tartalom:

Novák Veronika: Bevezető
Horváthová Margita: Német betelepítés a Csallóközbe
Jozef Klačka: Horvátok betelepülése Nyugat-Szlovákiába
Ivan Mrva: Felekezeti és politikai népvándorlások a Cseh Korona országaiból Pozsony és Nyitra vármegye területére a 16–19. század folyamán
Weinbergová Mária: Zsidó települések Szlovákia területén
Arne B. Mann: A csallóközi romák történelméből
Novák Veronika: Roma oklevelek és kiváltságlevelek az Esterházy család levéltárában
Dr. Tóth Béla: A Magyar Kamara, telepítések a 18. sz. első harmadában Magyarországon és ami mögöttük van
Nagy Hildegarda: A németek betelepítése Diószegre II. József uralkodása idején
Kujbusné Mecsei Éva: Migráció Nyíregyházán 1753–1837 között
Novák Veronika: Kivándorlás Mátyusföldről Krassó megyébe
Gál Margit: Az amerikai kivándorlás kezdetei a Galántai és a Vágsellyei járásban
Eva Vrabcová: Az első földreform és a belső kolonizáció a Csallóközben
Bukovszky László: A szlovák-magyar lakosságcsere 1946–1948