ANGYAL, BÉLA: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Nostra-2002-01
Elérhető: Raktáron
7.63€

Lehetséges választások

Nostra Tempora 6

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2002, 350 pp.

ISBN: 80-8062-112-9

A csehszlovákiai magyarság történelmének tudományos igényű feltárása mindmáig történettudományunk nagy adósságainak egyike. Ebből az adósságból törleszt most Angyal Béla munkája, melyben a szerző levéltári forrásokra támaszkodva mutatja be, hogyan épült ki az első világháborút követően az új hazába került csehszlovákiai magyarság politikai intézményrendszere, hogyan hozta létre a csehszlovákiai magyarság politikai pártjait, milyen erővonalak mentén szerveződtek és működtek ezek a politikai pártok, milyen stratégiát követtek, hogyan viszonyultak egymáshoz, a többségi cseh és szlovák, illetve többi kisebbségi pártokhoz, milyen kapcsolatokat tartottak fenn a hivatalos magyar kormánykörökkel. Angyal Béla adatgazdag, további kutatásra ösztönző munkája nem csupán a szakemberek, hanem a téma iránt érdeklődő olvasók körében is nagy visszhangot váltott ki.

Tartalom:

Bevezetés

I. Az új Csehszlovákia

1. A hatalomváltás első hónapjai
2. A Csehszlovák Köztársaság politikai intézményrendszere
3. A magyar és a német kisebbség társadalomstatisztikai jellemzői Szlovákiában és Kárpátalján

II. A hatalomváltástól a trianoni békeszerződés becikkelyezéséig

1. A magyarság vezetői az új közéletben
2. A felvidéki magyarsággal foglalkozó magyarországi szervezetek és intézmények
3. Tervek a Felvidék katonai visszafoglalására
4. Tuka Béla szerepe
5. Az első nemzetgyűlési választások Csehszlovákiában
6. Az első nemzetgyűlési választások eredményei
7. A nemzetgyűlési választásoktól a Vezérlőbizottság létrehozásáig
8. A magyarországi anyagi támogatás kezdetei
9. A Bethlen-kormány hivatalba lépése

III. A húszas évek elejétől a második nemzetgyűlési választásokig

1. A Rákóczi Szövetség
2. A csehszlovák állam diszkriminatív intézkedései a húszas években
3. A Központi Iroda és a Prágai Magyar Hírlap létrehozása
4. A Csánki-párt
5. A községi, járási és megyei választások 1923-ban
6. A magyarországi anyagi támogatás keretei a Rákóczi Szövetség feloszlatása után
7. A magyarországi anyagi támogatás és a magyar pártok a húszas években
8. Pótválasztások Kárpátalján
9. Pártszakadás az Országos Keresztényszocialista Pártban
10. Az Országos Parasztpárt
11. A Magyar Nemzeti Párt megalakulása
12. A második nemzetgyűlési választások

IV. Szüllő Géza elnökségének időszaka

1. Az új polgári koalíció kormányzása
2. Magyar kisebbségi politika a nemzetgyűlési választások után
3. A Magyar Nemzeti Párt a reálpolitika útján
4. Tervek a két párt együttműködésére és a községi választások
5. A községi választások után
6. Az Országos Magyar Kisgazda, Iparos és Munkáspárt
7. Az első tartományi választások 1928-ban
8. Tuka Béla pere
9. A harmadik nemzetgyűlési választások
10. A nemzetgyűlési választások után
11. A fiatal magyar nemzedék
12. A Masaryk Akadémia
13. A községi választások 1931-ben
14. Szüllő Géza lemondása

V. A pártegyesítés

1. A világgazdasági válság hatásai Csehszlovákiában
2. Esterházy János elnökké választása
3. Jaross Andor befolyásának növekedése a Magyar Nemzeti Pártban
4. Újabb kísérletek az autonomista blokk létrehozására a harmincas évek elején
5. A magyarok és a szudétanémet kisebbség
6. Nemzetgyűlési, tartományi és járási választások 1935-ben
7. A választások utáni helyzet és Beneš köztársasági elnökké választása
8. Az Egyesült Magyar Párt megalakulása
9. Az anyaországi támogatás a harmincas években
10. Az anyaországi gazdasági támogatás

VI. A revízió felé

1. Az első Csehszlovák Köztársaság utolsó évei
2. A pártegyesítés után
3. Az 1938-as községi választások
4. München után

VII. Összefoglalás

Rövidítések jegyzéke

Jegyzetek

Irodalom, források


Névmagyarázatok és névmutatók

Magyar–szlovák helységnévjegyzék

Summary