KOVÁCS, ÉVA: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Nostra-2004-01
Elérhető: Raktáron
5.97€

Lehetséges választások

Nostra Tempora 9

Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2004, 198 p. (magyarul)

A kötet az első világháború után Csehszlovákiához került felvidéki zsidóság társadalomtörténetéhez kíván hozzájárulni. Arra a kérdésre keres választ, hogy milyen hatásokkal jártak az új állami, politikai és társadalmi feltételek a kassai zsidóság csoporttudatára: folytatódott-e a dualizmusban kiteljesedő asszimilációs folyamat az első csehszlovák köztársaság keretei között is, vagy megtorpant és új irányokat vett? A Monarchia széthullásakor a kassai zsidóság választási kényszerhelyzetbe került, azonban nem az asszimiláció és disszimiláció, hanem a különböző nemzeti lojalitások között kellett választania. A népszámlálások, az iskoláztatás, a politikai attitűdök és a vegyes házasságok kvantitatív elemzése azt mutatja, hogy a kassai zsidóság szakított az asszimiláció-disszimiláció nacionalista dilemmájával, és a lojalitáscsere, illetve a csehszlovák társadalomba történő integráció mellett az elkülönülés, a helyi és regionális azonoság identitáspolitikát is kialakíthatta. Bár megőrizte kötődéseit a magyar nyelvhez és kultúrához, magyar nemzeti identitásában megtört: a két világháború közötti magyarországi keresztény kurzus antiszemitizmusa egykori nemzetétől eltávolította. A röpke két évtized alatt e folyamatnak csupán első fázisai mutatkozhattak meg – a holokauszt tragédiája kiteljesedésüket egyszer s mindenkorra megakadályozta.

ISBN: 80-8062-222-1

Tartalom:

Bevezető: A kutatás jellege, módszerei, forrásai

Kutatási hipotézisek

I. Asszimiláció vagy disszimiláció?
II. Iskoláztatási stratégiák a kassai zsidóság körében
III. Az etnikailag vegyes házasságok alakulása Kassán 1920-1938 között
IV. A politikai attitűdök mint a nemzeti azonosságtudat mutatói

Összefoglalás

Utószó egy 10 évvel ezelőtt keletkezett értekezéshez, avagy az asszimiláció ellentmondásai

Hivatkozott irodalom

Az interjúk elé

Silber Jenő

Dr. Sarlós Gábor

Háber Nándor

Vass János

G.-né Weiss Erzsébet

Válogatott bibliográfia