CSANDA, GÁBOR (ED.): Somorjai disputa (1.) Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Disputa-2003-01
Elérhető: Raktáron
5.64€

Lehetséges választások

A Márai Sándor Alapítvány és a Fórum Kisebbségkutató Intézet 2002. december 14-én egynapos irodalmi szimpóziumot rendezett Somorján Az élő szlovákiai magyar írásbeliség munkacímmel. A Somorjai disputa címen meghirdetett rendezvényen 16 előadás hangzott el, a felolvasásokra szánt szűkös idő s a tanulmányok terjedelme függvényében kivonatosan vagy teljes egészükben. A szimpóziumot Hunčík Péternek, a Márai Sándor Alapítvány igazgatójának a megnyitó beszéde indította, s a Bárka irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat bemutatkozása zárta. Ez a kötet az ott elhangzott előadások anyagát tartalmazza, kiegészítve néhány, a rendezvénnyel szorosan összefüggő szöveggel, adalékkal.

Disputationes Samarienses 1.

 Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2003, 272 p. (magyarul)

ISBN: 80-8062-189-6

Tartalom:

I. Előszó

II. Somorjai disputa

Hunčík Péter: Beköszöntő
Rožňo Jitka: Szó kontra társadalom (Irodalom a XXI. század kontextusában)
Grendel Lajos: Irodalom és kritika viszonyárólr
Elek Tibor: A felvidéki magyar polgárság Grendel Lajos korai regénytrilógiájában (Éleslövászet, Galeri, Áttételek
Benyovszky Krisztián: Kifigurázás (Kisebbség(i)/regény/metaforák)
Keserű József: A rácsmustra félreolvasása (Metanarratív, metakritikai vázlat)
Kocur László: Csipkerózsika - még mindig ébredőfélbenNémeth Zoltán: Hárman az ágyban (Gondolatok a 90-es évek lírai köznyelvének libertinus vonulatáról, különös tekintettel Csehy Zoltán fordításaira)
Csehy Zoltán: Bordély és boncterem - bevezetés a transzgresszív lírába (A perverzió méltósága)
Polgár Anikó: "Fordítva hulló hó" (Tőzsér Árpád - Vladimír Holan: Éjszaka Hamlettel)
Tőzsér Árpád: Megjegyzések és kérdések (Vojtina Ottó recepcióesztétikájához és Orlando lovag döglött lovához)
Hizsnyai Tóth Ildikó: Miért éppen Malacka? (Helységnevekről a szlovák-magyar nyelvpárú műfordításban)
Sánta Szilárd: Farkas Roland munkáiról
Beke Zsolt: Kísérlet egy vizuális költemény újabb recepciójára (Juhász R. József: Végtelen sorok írója e költő)
Vida Gergely: "nem vagyok önazonos" (Gondolatok a nyolcvanas évek szlovákiai magyar költészetéről)
Korpás Árpád: A két világháború közti (cseh)szlovákiai agrárpárti magyar mozgalom sajtója és politikai koncepciója a földreform kezdete idején (Vázlat)
H. Nagy Péter: Iskola a (tűrés)határon. Vita a galántai magángimnázium ideológiájáról (Idézetgyűjtemény)

III. A Somorjai disputa a sajtóban

IV. Függelék

Keserű József: La dolce vita (Részlet)
Jitka Rožňová: Slovo verzus spoločnosť (Literatúra v kontexte 21. storočia)
Orbán Ottó: Vojtina recepcióesztétikája
Tőzsér Árpád: Gyászóra a tegnapi színpadról (avagy: Vojtina Ottó újabb recepcióesztétikája)
Sánta Szilárd: Farkas Roland
Juhász R. József: Végtelen sorok írója e költő
Tőzsér Árpád: Sebastianus (miután az agyonnyilaztatását túlélte, és börtönbe zárták)

V. Dokumentumok

Tervezet

Meghívó