NAGY, PÉTER H. (Ed.): Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Disputa-2004-01
Elérhető: Raktáron
5.64€

Lehetséges választások

Disputationes Samarienses 2

Az első Somorjai disputa óta eltelt időszak irodalomtörténeti fejleményei egyértelműen arról tanúskodnak, hogy e tanácskozássorozat a felvidéki magyar kultúra fontos eseményévé nőtte ki magát, sőt referenciaponttá vált. A Disputák között című válogatás amellett,hogy viszonyítási alapként kezeli a somorjai rendezvényeket, kontextusukat is szélesíti. Szerkezete tehát oly módon teremti meg a szövegek csoportosíthatóságának apropóját, hogy visszaigazolja a disputákat létre hívó szellemiség előfeltevéseit; a funkciózavaroktól mentes értékszempontok térhódítását támogatja. A kötet blokkjai, értelmezési ajánlatai olyan virtuális párbeszédek részesévé teszik az olvasót, melyekben többek között a kánonképződés kérdéseivel, egyes kortárs (szlovákiai magyar) művek megszólaltathatóságának dillemáival szembesülhet. Mindez - reményeink szerint - különleges perspektívákat kínálhat mindazok számára, akik nyitottak az élő írásbeliség újabb eredményei iránt.

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2004. 248 o. (magyarul)

ISBN: 80-8062-236-1

Tartalom:

Előszó

Németh Zoltán: Szlovákiai magyar irodalom: Létezik-e vagy sem? Néhány fésületlen gondolat egy fogalom lehetőségeiről.
Sánta Szilárd: Kánonok és a szlovákiai magyar irodalom
Németh Zoltán: Kanonizálók és kanonizáltak (a fiatal irodalomban)
Csehy Zoltán: Permanens szövegmozgás és kombinatorikus rend
Benyovszky Krisztián: Illatfelhők. Farnbauer Gábor Az ibolya illata című könyvéről
Beke Zsolt: Uroborosz és spirál
Vida Gergely: Én és az "ő" műve. Másság és szubjektum kérdésköre Az ibolya illatában"
Beke Zsolt: Az újraírás alakzatai
Polgár Anikó: A múzejum és környéke
Sánta Szilárd: Szövegek vonzásában
Vida Gergely: A megszólalás trópusai a Finnegan halálában
Tőzsér Árpád: Kedves jó magyarjaimnak a távolból, avagy: Hogyan lehet valamvé lenni a nyelv által (Bárczi Zsófia, Benyovszky Krisztián, H. Nagy Péter, Németh Zoltán, Sánta Szilárd széljegyzeteivel)
Németh Zoltán: Kháron és Noé lélekvesztőjén
Beke Zsolt: Az irónia hurka
Mizser Attila: Vízállásjelentés
Polgár Anikó: Terheléspróba és sokkterápia
Vida Gergely: Közelítések a Bárka és ladikhoz
Szombathy Bálint: Szövegből gyúrt performanszok
Csehy Zoltán: "ha egyszer orgazmusom lehetne az irodalomtól"
Kékesi Zoltán: Egyesítés vagy szétbontás?
Kékesi Zoltán: Juhász R. József: Elhajlások. 1986-2002
Csehy Zoltán: Minotaurusz lakcíme. Kalandok a szonett labirintusában
Vida Gergely: Az individuum csataterei. Tóth László költészetéről
Vida Gergely: Átkelés a hídon. (Barak László: Miféle szerzet vagy te?)
Beke Zsolt: "sok beszédnek sok az anyja", avagy a beszédmódok karneválja (Vida Gergely: Sülttel hátrafelé)"
Benyovszky Krisztián: Csodás derű. Bárczi Zsófia novelláit olvasva
Keserű József: Nietzsche, Rousseau, Schwarzenegger (Daniel Levicky Archleb - Upor Tonuzaba: Aua és Atua)
A kötet szerzői