BÁRDI, NÁNDOR–SIMON, ATTILA (ED.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, 2005. június 9 – 10.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Disputa-2006-01
Elérhető: Raktáron
10.29€

Lehetséges választások

Disputationes Samarienses 7

Ez a tanulmánykötet az Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében címmel 2005. június 9–10-én Somorján megrendezett konferencia előadásainak anyagát adja közre. A konferencia szervezőinek (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Teleki László Alapítvány) az volt a célja, hogy a magyar kisebbségek történetével foglalkozó kutatók számára találkozási pontot teremtsenek. A somorjai konferencia nem tekinthető előzmény nélkülinek; annak a törekvésnek a folytatása, amely az 1994-ben Budapesten megrendezett Magyar Történészek Világtalálkozójával kezdődött, majd 1997-ben Székelyudvarhelyen folytatódott. A konferencián elhangzott és az itt közölt dolgozatok néhány, a kisebbségek története szempontjából megkerülhetetlen kérdés köré szerveződnek: mikor, hogyan, mi szervezi ezeket a kisebbségi töredéktársadalmakat? Hogyan integrálnak, és miként integrálódnak a folyamatosan változó politikai és társadalom történeti viszonyrendszerekbe a kisebbségi elitek? Ebből a szempontból ez a kötet a kilencvenes években az e tárgyban született általános közösségi újraértelmezések és kisebbségi azonosságépítő összefoglalók, illetve az 1997-es konferencia forrásfeltárásra, forrástípusokra koncentráló szemléletének meghaladásaként is értelmezhető. Újdonság az is, hogy az itt szereplő döntően fiatal és középkorú – kutatóknak ez a tematika már nem részterület, hiszen kisebbségtörténeti kérdésekre szakosodott történészekről van szó.

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006, 440 p. (magyarul)

ISBN: 80-89249-00-0

Tartalom:

BEVEZETŐ

A. SAJTI ENIKŐ: A sérelmi politikától az együttműködésig
SZARKA LÁSZLÓ: Integráció és együttműködés a kisebbségpolitikában
BÁRDI NÁNDOR: A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere (1918--1989)
HORNYÁK ÁRPÁD: A magyar kisebbségi kérdés a magyar kormány délszláv politikájában a harmincas években
EILER FERENC: Német és magyar nemzetpolitikák a két világháború között 1920--1938
L. BALOGH BÉNI: Az idegháború kezdete
GÖNCZ LÁSZLÓ: A visszatért Muravidék 1941--1944
FILEP TAMÁS GUSZTÁV: Felföldi közírók a magyarországi állapotokról 1938 után
NECZE GÁBOR: Időjárásjelzők és térképhelyesbítők
HÁMORI PÉTER: A magyar kormány szociálpolitikája a visszacsatolt Felvidéken és Észak-Erdélyben
HUNYADI ATTILA: Nemzetgazdasági önszerveződési modellek Erdélyben
GAUCSÍK ISTVÁN: A magyar gazdasági szervezetek csehszlovákiai integrációja
KOVÁCS ATTILA: Délszláv kolonizáció Alsólendva környékén a két világháború között
SIMON ATTILA: A szlovákiai magyar politika és Dél-Szlovákia két világháború közötti kolonizációja
LÁSZLÓ MÁRTON: Kollektivizálás a Székelyföldön 1950-1951
OLÁH SÁNDOR: Társadalmi konfliktusok egy székely falu kollektivizálása idején
GYÖRGY BÉLA: A romániai Országos Magyar Párt a román parlamentben
ANGYAL BÉLA: A csehszlovákiai magyar pártok viszonya a prágai kormányzatokhoz és a szlovák autonomista törekvésekhez
NAGY MIHÁLY ZOLTÁN: Érdekvédelem és pártpolitika
GAGYI JÓZSEF: A Sztálin tartományi példa
STEFANO BOTTONI: Integrálódó kisebbség?
NOVÁK CSABA ZOLTÁN: A megyésítés előkészítése és a nemzetiségi kérdés Romániában (1968)
POPÉLY ÁRPÁD: A Csemadok megalakulása a magyar konzuli jelentések tükrében
HORVÁTH SZ. FERENC: Tézisek a kisebbségi történetírás és a kisebbségi társadalom viszonyáról