PETŐCZ, KÁLMÁN (ED.): Magyarországi szlovákok. Nemzetközi konferencia. Somorja, 2007. szeptember 27.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Disputa-2008-01
Elérhető: Raktáron
4.65€

Lehetséges választások

Disputationes Samarienses 11.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2007. szeptember 28-án nemzetközi szakmai konferenciát rendezett a magyarországi szlovákokról. Célunk az volt, hogy a magyarországi szlovák közösség képviselői maguk tájékoztassák a szlovákiai közvéleményt életükről, kultúrájukról, intézményeikről és szervezeteikről. A Fórum Intézet elsősorban a szlovákiai kisebbségek kutatásával foglalkozik, de figyelmét kiterjeszti a tágabb közép-európai régióra is. Emellett a Békéscsabán működő Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetét természetes partnerének tekinti. A konferencia megszervezésével a Fórum Intézet hozzá kívánt járulni a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság közti bilaterális együttműködéshez és a civil társadalom szintjén kibontakozó szlovák-magyar párbeszédhez.

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2008, 80 o. (magyarul és szlovákul)

ISBN: 978-80-89249-17-6

Tartalom:

ELŐSZÓ

DUŠAN ČAPLOVIČ: Príhovor podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny (Összefoglalás)
JÁN FUZIK: Postavenie a činnosť slovenskej menšinovej samosprávy
JÁN FUZIK: A szlovák kisebbségi önkormányzat helyzete és tevékenysége
VILMA PRÍVAROVÁ: Slovenská republika a Slováci v Maďarsku (Összefoglalás)
LÁSZLÓ ÖLLÖS:
Hodnotové základy práv menšín
ÖLLŐS LÁSZLÓ: A kisebbségi jogok értékalapú tételezése
ANNA DIVIČANOVÁ: Situácia Slovákov v 20. storočí a dnes (Összefoglalás)
KALTENBACH JENŐ: Kisebbségi jog Magyarországon (1990–2006) (Resumé)"
ANTAL PAULIK: Slováci v Maďarsku v procese transformácie (Összefoglalás)
ŠTEFAN KRASLÁN: Slováci v Maďarsku Školstvo a mimovládna sféra (Összefoglalás)

POZVÁNKA

MEGHÍVÓ