CSANDA, GÁBOR–TÓTH, KÁROLY (ED.): Kultúra (1989–2006). Magyarok Szlovákiában. III. kötet.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Magyszlov-2006-03
Elérhető: Raktáron
13.28€

Lehetséges választások

A kötet a szlovákiai magyar irodalom, a könyvkiadás, a színházak és múzeumok, a könyvtárak, a tudományos élet, a színpadi folklór és az öntevékeny művészeti mozgalom másfél évtizedes fejlődését rögzíti, kitérve a magyar nyelv fejlődésére és az egyházak szerepvállalására a kultúra ápolásában.

Somorja 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet. (magyarul)

ISBN: 80-89249-05-1

Tartalom: 

Előszó

IRODALOM

1. Az irodalmi élet alakulása és intézményi feltételei (Csanda Gábor)

2. Hagyománytörténés. A kortárs magyar líra paradigmái (H. Nagy Péter)

3. A kizökkent idő tapasztalata. A szlovákiai magyar próza (Dusík Anikó)

4. Műfordítás-irodalom (Polgár Anikó)

5. Meseleltár kérdőjelekkel (Kocur László)

6. Irodalomtudomány és irodalomkritika (Csanda Gábor)

KORTÁRS ÉS JELENKORI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK (Hushegyi Gábor)

 1. A magyar kultúra két alternatívája Szlovákiában

2. A "kisebbségi művészet" és a "(cseh)szlovákiai magyar művészet" foglalmának értelmezési alternatívái és a "kisebbségi művészeti" értékelésének stratégiái

3. Két művészeti stratégia érvényesülése az elmúlt másfél évtizedben

4. A jelenkori és kortárs művészeti polaritás mezsgyéje

5. A jelenkori művészeti közbeszéd

6. Emlékszobrászat - új hivatalos művészet?

7. Befejezés

SZÍNHÁZAK - SZÍNHÁZI ÉLET (Hizsnyan Géza)

1. Előzmények

2. Az állami színházak 1989 után

3. Egyéb színházi kezdeményezések

4. Jókai Napok 1989-2006. Generációváltás küszöbén (Dömötör Varga Emese)

ZENEI ÉLET (Duka-Zólyomi Emese)

1. Intézmények

2. A szlovákiai magyar énekkarok útja 1989-től napjainkig

3. Az 1989-2005 között alakult kórusok

4. Fesztiválok

5. Zenei Napok

6. Operett

7. Hivatásos együttesek, zeneszerzők, előadóművészek, zenetörténészek

8. Könnyűzene (Puha József)

A TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYRENDSZER, A TUDOMÁNYOS ÉLET ÉS IRODALOM (Liszka József)

1. Előzmények

2. Tudományos szervezetek, intézmények a rendszerváltástól napjainkig

3. Az eredmények közzététele, publikációs lehetőségek

4. Problémák, távlatok

LEVÉLTÁRAK (Novák Veronika)

1. Leltár a levéltárakról

2. Elmaradt a fejlesztés

3. Személyi felvételek

4. Megoldásra váró feladatok

MUZEOLÓGIA (Danter Izabella)

1. Általámos helyzetkép

2. Szlovákiai magyar muzeológia? 

3. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma

4. Járási múzeumok

5. Szakmai fórumok

KÖNYVTÁRAK (Végh László)

1. Általános helyzetkép

2. Bibliotheca Hungarica

3. Regionális könyvtárak

SZÍNPADI FOLKLÓR (Nagy Myrtil)

1. A szlovákiai magyar színpadi folklór megjelenítése - népzene, népdal és néptánc

2. A színpadi folklór jelenlegi helyzete

3. A színpadi folklórmozgalom jövője és lehetőségei 

4. Összegzés

AZ EGYHÁZAK SZEREPE A KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ÁPOLÁSÁBAN 

1. A református egyház (A. Kis Béla)

2. A katolikus egyház (Zsidó János)

A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KULTURÁLIS FOGYASZTÁSÁNAK NÉHÁNY SZELETE A SZOCIOLÓGIAI FELMÉRÉSEK TÜKRÉBEN (Lampl Zsuzsanna)

1. Médiapreferenciák

2. Műsorpreferenciák és műsorfogyasztói orientációk

3. A szlovákiai magyar fiatalok média- és műsorpreferenciái

A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZER

1. Szlovákiai magyar kulturális intézmények? (Tóth Károly)

2. A kulturális intézményrendszer forrásai és finanszírozása (Nagy Myrtil - Tóth Károly)

3. A kulturális támogatás átalakításának lehetséges formái (Tóth Károly)

A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG NYELVI HELYZETE (Szabómihály Gizella)

1. Bevezetés

2. Elméleti és módszertani alapvetések

3. A szlovákiai magyar nyelvhasználatot befolyásoló társadalmi környezet jellemzői

4. A Szlovákiában honos nyelvek stásusának szabályozása 1989 után

5. A magyar nyelv használata a nyilvános színtereken

6. A nyelvi norma és a nyelvi menedzselés a szlovákiai magyarság körében

7. Összefoglalás

FELHASZNÁLT IRODALOM

SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

INTÉZMÉNYMUTATÓ

HELYNÉVMUTATÓ

A KÖTET SZERZŐI