LÁSZLÓ, BÉLA – A. SZABÓ, LÁSZLÓ – TÓTH, KÁROLY (Ed.): Oktatásügy. Magyarok Szlovákiában. IV. kötet.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Magyszlov-2006-04
Elérhető: Raktáron
13.28€

Lehetséges választások

A szlovákiai magyarság eddigi történelmét leginkább a magyar tannyelvű iskoláinak megtartásáért folytatott küzdelem jellemezte. A nemzetiségi oktatásügy helyzetének, szerepének, feladatainak és lehetőségeinek megismerése elképzelhetet len a mai állapotok és körülmények genezisének felvillantása nélkül. E kötet szerkezete ezért igyekszik áttekinthetővé tenni az iskolai és intézményen kívüli tevékenységek egyes területeit, elsősorban képet ad a jelenlegi gyakorlatról, az iskolák egyes típusairól, majd visszatekint a törvényalkotás és alkalmazás egy-egy jelentősebb mozzanatára. A szerzők a számok tükrében is bemutatják, hogyan alakult a magyar oktatásügy helyzete a szlovák iskolarendszerben. A könyv részletesen foglalkozik az oktatásügy egyik kardinális kérdésével, a pedagóguskép zéssel is. Ezen belül felvázolja a nyitrai felsőoktatás helyzetét, s külön rész foglalkozik a komáromi Selye János Egyetem megalakulásának körülményeivel, bemutatja a civil kezdeményezéseket, a pedagógusszervezetek munkáját, s röviden ecseteli a lap és könyvkiadói aktivitásokat is, majd végezetül a felnőttoktatás egyre aktuálisabbá váló helyzetét is az olvasó elé tárja.

Fórum Kisebbségkutató Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó. Somorja - Dunaszerdahely 2006., 318 o.

ISBN: 80-89249-04-3

Tartalom:

ELŐSZÓ (László Béla - A. Szabó László - Tóth Károly)

A SZLOVÁKIAI NEMZETISÉGI OKTATÁS JELENLEGI HELYZETE (A. Szabó László)

A kisebbségi oktatás törvényes keretei
A szlovákiai kisebbségek oktatási intézményei

A szlovákiai oktatási rendszer szerkezete

3.1. Alapiskola
3.2. Középiskola
3.4. Gimnázium
3.5. Szakközépiskola
3.6. Szakmunkásképző
3.7. Tanonciskola
3.8. Speciális iskola

Egyéb oktatási intézmények

4.1. Óvoda
4.2. Nevelési tanácsadó intézmények

Felsőoktatás

Továbbképzés

ISKOLARENDSZEREK, TÖRVÉNYALKOTÁS AZ ISKOLAÜGY TERÜLETÉN (Dolník Erzsébet)

Visszatekintés (Csicsay Alajos, ­Dolník Erzsébet)

1.1. Iskolarendszerek, törvényalkotás az első Csehszlovák Köztársaság megalakulásától az 1989-es rendszerváltásig
1.2. Iskolatörvény
1.3. Az ideiglenes és helyettesít állami középiskolai tanárok fizetéséről szóló Tt. 275/1919. sz. törvény (a Tt. 541/1919. sz. törvény módosítása) ­ 1919. április 1.
1.4. A tanítók áthelyezésének lehetősége
1.5. Miniszteri rendelet (1920)
1.6. Kis iskolatörvény (1922)
1.7. Polgári iskolák
1.8. A tanítók fizetése és az iskolatanácsok létrehozása
1.9. Magyar iskolák a Tiso-féle Szlovákiában
1.10. A kassai kormányprogram következményei

A magyar iskolák újraszervezése 1948 után

2.1. A magyar alap- és középiskolák létrehozása
2.2. Magyar pedagógushiány

Az oktatásügyre vonatkozó törvények 1989 után

3.1. A rendszerváltás éve
3.2. Alkotmányos jogok
3.2.1. A Szlovák Köztársaság Alkotmánya

Az iskolai önkormányzatiság kialakulása

4.1. Az oktatásügyi államigazgatásról szóló Tt. 542/1990. sz. törvény
4.2. A Tt. 542/1990. sz. törvény módosításának következményei
4.3. A Tt. 301/1999. sz. törvény az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról
4.4. A Tt. 416/2001. sz. törvényének az iskolai önkormányzatokra vonatkozó rendelkezése
4.5. A Tt. 334/2002. sz. törvény következményei

A hatáskörök átruházása a községekre és az önkormányzati kerületekre

5.1. A Tt. 416/2001 sz. törvény a hatáskörök átruházásáról
5.2. Az államigazgatást biztosító intézmények

A magyar iskolahálózat szétrombolására tett kísérlet a Mečiar-kormányzat idején

6.1. Az egyes tantárgyak alternatív (valójában szlovák nyelven történ) oktatásának koncepciója az ún. nemzetiségileg vegyes területek iskoláiban
6.2. Az SZMPSZ reakciója
6.3. A kétnyelvű (ún. alternatív) oktatás koncepciója
6.4. A kétnyelvű oktatás bevezetése elfogadhatatlan a szlovákiai magyar iskolákban
6.4.1. Ellenérvek
6.4.2. Kétnyelvű nevelés az óvodában
6.4.3. Kétnyelvű oktatás az alap- és középiskolákban

Jogsértő intézkedések a harmadik Mečiar-kormány idején

7.1. Az oktatási minisztérium magyarellenes lépései

A közoktatási törvény

A második Dzurinda-kormányzat fontos oktatásügyi jogszabályai

9.1. Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatról szóló Tt. 596/2003. sz. törvény
9.2. Az alap- és középiskolák, valamint az oktatási intézmények finanszírozásáról szóló Tt. 597/2003. sz. törvény

Egyházi iskolák Szlovákiába

10.1. A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának Tt. 536/1990. sz. rendelete (1990. október 30.) az egyházi iskolák létrehozásáról és működéséről
10.2. Az egyházi oktatási intézmények finanszírozása
10.3. A Szlovák Köztársaság és a szlovákiai regisztrált egyházak közti szerződés

Felsőktatás

A KISEBBSÉGI OKTATÁST IRÁNYÍTÓ ÉS KISZOLGÁLÓ HIVATALOK, INTÉZMÉNYEK(Csicsay Alajos)

AZ ISKOLAI MŰVELŐDÉS A STATISZTIKÁK TÜKRÉBEN (László Béla)

A szlovákiai magyar oktatásügy áttekintése 1918-tól a rendszerváltásig

1.1. A szlovákiai magyar iskolarendszer kialakulása az első világháború után
1.3 A magyar nyelv iskolai oktatás visszaállítása és fejlődésének áttekintése a rendszerváltásig

A rendszerváltás utáni szlovákiai magyar oktatásügy

2.1. Nemzetiségi oktatáspolitika és anyanyelvi oktatás
2.2. A rendszerváltás utáni szlovákiai magyar oktatásügy helyzete

A szlovákiai magyar felsőoktatás

3.1. Bevezetés
3.2. Az egyetemi autonómia kialakulása
3.3. Felsőoktatás az európai integráció küszöbén
3.4. Magyar nemzetiség hallgatók a szlovákiai felsőoktatásban
3.5. A magyar nyelv felsőoktatás és felsőoktatási intézményeinek kialakulása
3.6. A szlovákiai magyarság műveltségi szintjéről

A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÉS FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Magyar tanítóképzés az első Csehszlovák Köztársaságban (László Béla)

Magyar pedagógusképzés Csehszlovákiában 1945 után (László Béla)

2.1. Történeti előzmények
2.2. A nyitrai magyar tanító- és tanárképzés

A rendszerváltás utáni nyitrai magyar pedagógusképzés (László Béla)

3.1. A rendszerváltástól a kar alapításáig
3.2. Egyetem- és karalapítási kezdeményezések
3.3. A Közép-európai Tanulmányok Karának létrehozása
3.4. A Közép-európai Tanulmányok Karának küldetése és szakmai, tudományos környezete
3.5. A hallgatók és tanárok számának alakulása a Konstantin Egyetemen
3.6. A kar struktúrája és fejlesztése

A Selye János Egyetem (Varga Nóra)

4.1. A Selye János Egyetem első évei
4.2. Tanárképző Kar
4.3. Gazdaságtudományi Kar
4.4. Református Teológiai Kar
4.5. A Selye János Egyetem infrastrukturális adottságai
4.6. Egyetemi könyvtár
4.7. Egyetemi kollégium
4.8. A Selye Egyetem háttérintézményei

A Komáromi Városi Egyetem (Sidó Zoltán)

5.1. Egyetemalapítási kísérlet
5.2. A magyar felsoktatás új fejezete
5.3. Járatlan úton
5.4. Személyi állomány, gazdálkodás

AZ ISKOLÁK VÉDELMÉÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM 1994­-1998 (Simon Attila)

A SZLOVÁKIAI MAGYAR CIVIL OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT(Csicsay Alajos)

A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE (Pék László)

Az SZMPSZ tevékenységének meghatározó eseményei

Oktatáspolitikai tevékenység

Szakmai tevékenység, programok

Szervezeti élet, működési források, kapcsolatok


A KATEDRA TÁRSASÁG (A. Szabó László­-Csicsay Alajos)

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK 1992­-2006 (Ádám Zita)

Az SZMPSZ nyári egyetemei

1.1. Deáki, Komáromi és Rimaszombati Nyári Egyetem (1992­-1996)

Évközi továbbképzések és a rozsnyói közoktatási konferencia feldolgozása
Tanári emlékkonferenciák
Tanulmányi versenyek, műveltségi vetélkedők

A SZLOVÁKIAI MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÁS (Horváth Géza)

AZ ISKOLAI MŰVELŐDÉST SZOLGÁLÓ LAPKIADÁS (Csicsay Alajos­-Lendvay Tibor­-Nagy Attila-Szeberényiné Z. Judit)

Magyar pedagógiai szaklapok és kiadók
Tankönyvkiadás

FELNŐTTOKTATÁS (Kulcsár Mária)

Közművelődés
A népművelés jogi háttere Szlovákiában (Blazsek Rudolf)
Felnőttoktatás -­ törvényi keretek
A felnőttképzések szerkezete

FELHASZNÁLT IRODALOM

SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

INTÉZMÉNYMUTATÓ

HELYNÉVMUTATÓ

A KÖTET SZERZŐI