VIGA, GYULA (ED.): Kisgéres

Gyártó: Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: LOKREG-2000-01
Elérhető: Elfogyott
9.03€

Lokális és regionális monográfiák 1

Kisgéres és tágabb környéke, tehát a mai Délkelet-Szlovákia, olyan tájegységekkel mint Felső-Bodrogköz, az Ondava mente vagy az Ung-vidék a magyar néprajzi kutatás számára korábban jószerével teljesen ismeretlen vidéknek számított. Egy-két szórványadatot leszámítva szinte semmit nem tudtunk e tájegység(ek) hagyományos népi kultúrájáról. Viga Gyula kötetében tanulmányokat olvashatunk e bodrogközi falu hagyományos vagy hagyományosnak vélt népi kultúrájáról.

Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2000, 320 p. (magyarul)

ISBN: 80-8062-034-2

Tartalom:

Liszka József: Útravaló helyett (A Felső-Bodrogköz, az Ung-vidék és az Ondava mente néprajzi kutatásának történetéhez)
Boros László: Táj és ember. A falu ökológiai feltételei. Táj- és emberföldrajzi összegzés
Bogoly János: Kisgéres növény- és állatvilága
Hőgye István: A település történetének vázlata 1945-ig
Tamás Edit: Kisgéres népességének történeti statisztikája (18-20. sz.)
Csiki Tamás - Keményfi Róbert: A falu társadalmának és térszerkezetének néhány jellemzője a kapitalizmus korában (1848-1945)
Mizser Lajos: Kisgéres nyelve
Balassa M. Iván: Kisgéres települése és építkezése
Viga Gyula - Viszóczky Ilona: A paraszti gazdálkodás változásai
Siska József: Népi táplálkozás - hagyományos ételek
Sz. Tóth Judit: A jeles napok szokásai
Pocsainé Eperjesi Eszter: Kisgéres vallási néprajza
Nagy Géza: Mutatvány Kisgéres szövegfolklórjából
Viga Gyula: Kisgéres. Hagyomány és változás egy bodrogközi falu népi kultúrájában (Összegzés helyett)
 
Szlovák és német nyelvű összefoglaló