PUKKAI, LÁSZLÓ: Mátyusföld I. A Galántai járás társadalmi és gazdasági változásai 1945–2000.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Lokreg-2002-02
Elérhető: Raktáron
8.30€

Lehetséges választások

Lokális és regionális monográfiák 3.

A kötet szerzője a Mátyusföld néven ismert tájegység gazdasági-nemzetiségi átalakulását mutatja be 1945-2000 között, kiemelt figyelmet szentelve a második világháború utáni magyarellenes intézkedéseknek. A régió településhálózatának, gazdasági életének, népességének és nemzetiségi összetételének alakulását, a magyar oktatásügy helyzetét bemutató adatokban gazdag kötet tanulságos olvasmányként szolgál a Mátyusföld történelme iránt érdeklődők számára.

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2002, 350 p. (magyarul)

ISBN: 80-8062-137-3

Tartalom:

1. Bevezetés
2. A Galántai járás településhálózatának kialakulása
3. A Galántai járás közigazgatásának kialakulása és módosulása napjainkig
4. A járás városainak településtörténeti vázlata
5. A csehszlovák állampolitika nemzetiségi aspektusai (1918–1945)
6. Gazdasági – társadalmi tényezők az asszimiláció szolgálatában (1918–1945)
7. Az államhatalmi szervek kiépítése a Galántai járásban
8. A magyarellenes intézkedések kezdetei
9. Deportálások a Galántai járásból
10. Reszlovakizáció a Galántai járásban
11. Lakosságcsere a Galántai járásban
12. Az 1948-as kommunista hatalomátvétel után
13. A Galántai járás népességének alakulása 1945-től napjainkig
14. A Galántai járás gazdasági szerkezetének változásai 1948 után
15. A Csemadoktól a magyar politikai mozgalmak megalakulásáig
16. A magyar oktatásügy helyzete a Galántai járásban
17. A Galántai járás az 1968-as események forgatagában
18. Befejezés

Jegyzetek

Felhasznált irodalom

Függelék

Táblázatok jegyzéke

Térképek jegyzéke

Magyar – szlovák helységnévjegyzék