BUKOVSZKY, LÁSZLÓ (ED.): Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Lokreg-2005-01
Elérhető: Raktáron
10.62€

Lehetséges választások

A kötet tárgya Mátyusföld mint földrajzi-történelmi-kulturális tájegység bemutatása a 11. századtól a második világháború végéig. A kötetet alkotó tizennyolc tanulmány, melyek elkészítését egy hosszabb feltáró munka elõzte meg, nyugatról kelet felé haladva Szenctől egészen Mocsonokig, az észak–déli vonalon pedig Szeredtől Negyedig veszi bonckés alá a régió történetét.

Lokális és regionális monográfiák 4

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2005, 386 p. (magyarul)

ISBN: 80-8062-277-9

Tartalom:

Bukovszky László: Előszó
Novák Veronika: A Mátyusföld történelmi meghatározása
Bukovszky László: A Mátyusföld közigazgatásának alakulása
Novák Veronika: A Mátyusföldi települések az okleveles források tükrében
Novák Veronika: A Mátyusföld a törökök szomszédságában és II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának idején
Strešňák Gábor: A Mátyusföld újkori nemes társadalma
Bukovszky László: Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc mátyusföldi eseményei
Bukovszky László: Államhatalmi változások a Mátyusföldön 1918–1919-ben és 1938-ban (Trianon és az első bécsi döntés)
Pálinkás László: Politikai pártok és mozgalmak és a politikai rendszer a Mátyusföldön az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1918–1938)
Novák Veronika: A mátyusföldi céhek
Pukkai László: A mezőgazdaság, a szövetkezeti mozgalom és a kereskedelem alakulása a Mátyusföldön 1848–1945 között
Pokreis Hildegarda: A gyáripari termelés kialakulása a Mátyusföldön
Gaucsík István: Regionális jellegű kereskedelmi bankok a Mátyusföldön (1867–1950)
Bukovszky László: A műveltség és közművelődés évszázadai a Mátyusföldön
Pokreis Hildegarda: Elemi oktatás a Mátyusföldön
Szabó Eszter: Mátyusföldi egyháztörténet
Németh Erika: A Mátyusföld társadalmi, nemzetiségi és vallási összetételének alakulása
Bukovszky László: A közegészségügy alakulása és jótékonysági intézmények a Mátyusföldön

Képek jegyzéke

Táblázatok jegyzéke

Helynévmutató

Zhrnutie

Resumé