VIGA, GYULA (ED.): Nagytárkány I.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Lokreg-2006-01
Elérhető: Raktáron
11.62€

Lehetséges választások

A szlovákiai Bodrogköz délkeleti sarkában található Nagytárkány történeti-néprajzi monográfiáját tartja kezében az olvasó. Monográfiát, még akkor is, ha az itt sorjázó írások a szó szoros értelmében nem is felelnek meg a monografikus igény minden elvárásának. Cseppben a tengerként azonban mégis karakterisztikus képet nyújtanak a település, s ezáltal (bizonyos fokig a korábban megjelent Kisgéres-kötet tanulságaival is megtámogatva) az egész térség történeti fejlődéséről, változó népi kultúrájáról.

Lokális és reginális monográfiák 5

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006

ISBN 80-89240-01-9

Tartalom:

Kopasz József: Üdvözlet az Olvasónak!
Frisnyák Sándor: Táj és ember (Krajina a človek. Landschaft und Menschen)
Bogoly János: Nagytárkány természetrajza (Prírodné pomery obce Veľké Trakany. Naturkunde der Gemeinde Nagytárkány)
Németh Péter: A falu és a Nagytárkányi család a középkorban (Dedina a Nagytárkányiovci v stredoveku. Das Dorf und die Familie Nagytárkányi im Mittelalter)
Gyulai Éva: Nagytárkány birtokosai és adózói a 1617. században (Vlastníci a daňovníci Veľkých Trakán v 16.17. storočí. Gutbesitzer und Steuerträger in Nagytárkány in 16.17. Jh.)
Takács Péter: Nagytárkány 1770--1848 között (Veľké Trakany medzi 1770--1848. Nagytárkány zwischen 1770--1848)
Tamás Edit: Nagytárkány népessége a 1820. században (Populácia Veľkých Trakán v 18.20.storočí. Die Population von Nagytárkány im 18.20. Jahrhundert)
Csíki Tamás: A megtelepedés útján. A nagytárkányi zsidóság a 1819. században (Cesty usídľovania. Židovské obyvateľstvo Veľkých Trakán v 18.19. storočí. Auf dem Wege zur Niederlassung Das Judentum in Nagytárkány im 18. und 19. Jh.)
Fogas Tóth Balázs: A kivándorlás és hatása (Vysťahovalectvo z Veľkých Trakán. Auswanderung aus Nagytárkány)
Mizser Lajos: A község nyelvi jellemzői (Jazyková charakteristika obce. Sprachliche Kennzeichen des Dorfes)
Fehér József: A művelődés évszázadai (Storočia vzdelávania. Jahrhunderte der Bildung) Melléklet: Százvai István: A nagytárkányi futball
Bóna Bernadett - Páll István: Nagytárkány népi építkezése (Ľudové staviteľstvo vo Veľkých Trakanoch. Volksarchitektur in Nagytárkány)
Viga Gyula - Viszóczky Ilona: A hagyományos gazdálkodás jellemzői és változásai (Charakteristika tradičného hospodárenia a jeho premeny. Charakteristische Züge der traditionellen Wirtschaftsführung und ihre Umwandlung)
Szilágyi Miklós: Összefüggések és kölcsönhatások: halászat - sporthorgászat - orvhalászat (Súvislosti a vzájomné vplyvy: rybárstvo - športové rybárstvo - pytliacke rybárstvo. Zusammenhänge und Wechselwirkungen: Fischfang - Sportangeln - Fischdieberei)
Sz. Tóth Judit: Jeles napi szokások és hiedelmek (Výročné zvyky a ľudová viera vo Veľkých Trakanoch. Jahresbräuche und Volksglaube in Nagytárkány)
L. Juhász Ilona: A halállal, halottakkal kapcsolatos hiedelmek és temetkezési szokások (Povery spojené so smrťou, so zosnulými a pohrebné zvyky. Todesglaube, -Brauchtum und Bestattungsgewohnheiten)
Örsi Julianna: Adatok Nagytárkány társadalomrajzához (Príspevok k opisu spoločnosti Veľkých Trakán. Angaben zur Gesellschaftsschilderung von Nagytárkány)