SZARKA, LÁSZLÓ–TÓTH, KÁROLY (ED.): Alsó- és Felsőszeli a 20. században. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Lokreg-2010-01
Elérhető: Raktáron
10.00€

Lehetséges választások

Lokális és regionális monográfiák 6

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2010. 216. p. (magyarul)

A 20. században létrejött közép-európai soknemzetiségű nemzetállamok társadalmai 1918 és 1989 között – az egymást váltogató politikai rendszerek, valamint a modernizációs kihívások hatására – radikálisan átalakultak. Mindez nemcsak országos szinten éreztette hatását, de kihatott a lokális közösségek gazdasági, társadalmi, kulturális életére, etnikai, nyelvi viszonyaira is. A dél-szlovákiai magyar többségű kisrégiókat különösen érzékenyen érintették ezek a folyamatok. Megváltoztak a tulajdonviszonyok, és a birtokaikat veszítők egy része szülőföldje elhagyására kényszerült. Új népcsoportok jelentek meg és velük együtt módosult a falvak nyelvi karaktere. A föld- és közigazgatási reformok, az időről időre felerősödő asszimilációs, migrációs nyomás, a kényszertelepítések, a megkésett és részleges iparosítás következményei tovább mélyítették ezeket a változásokat.

ISBN 978-80-89249-47-3

Tartalom:

Eltűnt világok, változó viszonyok

VÖRÖS FERENC: A két világháború közötti Alsó- és Felsőszeli a nevek tükrében
BÁNYAI VIKTÓRIA – KORMOS SZILVIA: Alsó- és Felsőszeli egykori zsidó népessége
BAKÓ BOGLÁRKA: „Nekünk magyarnak számít…”. Szlovák–magyar házastársi együttélés a két Szeliben

Történelem és emlékezet a lokális közösségépítésben

SZARKA LÁSZLÓ: A magyar „etnikai tér” változásai a Mátyusföldön
PUKKAI LÁSZLÓ: Kényszermigráció, kényszerasszimiláció Alsószeliben 1945–1949
ILYÉS ZOLTÁN: Az 1940-es évek eseményei a két Szeli szimbolikus határképzési folyamataiban és kommunikatív emlékezetében

Gazdasági átalakulás, megélhetési lehetőségek

LELKES GÁBOR: A két Szeli gazdasági potenciálja napjainkban
GECSE ANNABELLA: „…megélünk – jól élünk – tönkrementünk.” Gazdálkodói szándékok és lehetőségek a Dudvág menti kistérségben

A kötet szerzői