FEDINEC, CSILLA: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Fontes-2004-02
Elérhető: Raktáron
14.94€

Lehetséges választások

Fontes Historiae Hungarorum 2

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2004. 664 p. (magyarul)

ISBN: 80-8062-196-9

A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944 összeállítása közben a szerző által fellelt dokumentumok válogatása került be e kötetbe. Részben ismeretlen, részben nehezen hozzáférhető szövegekről van szó, melyeknek alapvető jelentősége van a régió történetének kutatásában. A kötet megjelentetésénél a hozzáférés biztosítása mellett az a szándék is közrejátszott, hogy a vonatkozó szakirodalom egy részében állandósul az ún. történeti szájhagyomány jelensége, aminek lényege, hogy végig nem olvasott, eredeti szövegében nem ismert, csak kiragadott mondatokkal vándoroltatnak a szerzők, következtetéseket részinformációkból vonnak le. Könnyen bizonyítható ez, ha szigorúan utánanézünk a hivatkozásoknak, illetve annak, hogy az egyes kérdésekben megnyilatkozók mondanak-e újat egymáshoz képest. Más részről magyarországi szerzőknél Kárpátalja sok esetben mindössze néhány mondat magyarországi vagy nemzetközi vonatkozásban, a kárpátaljai vagy a kárpátaljai nem magyar nézet elmellőzésével. Az ukrán történetírás ugyanezt a kérdést kárpátaljai és ukrán szemmel nézi, valamint szlovák forrásokat is használ, magyarul azonban a szerzők alig tudnak.