BODNÁR, MÓNIKA: Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Inter-2002-01
Elérhető: Raktáron
8.30€

Lehetséges választások

A mai Szlovákia déli, szélesebb-keskenyebb sávjában élő magyarok évszázadokon keresztül együtt, illetve egymás mellett éltek más népekkel. Népi kultúrájuk tehát meg sem érthető anélkül, hogy ne ismernénk ezeknek az etnikumoknak (szlovákoknak, németeknek, horvátoknak, ruszinoknak, zsidóknak, romáknak, lengyeleknek stb.) a népi kultúráját is, illetve azokat a mechanizmusokat, amelyek az évszázados együtt-, illetve egymás-mellett-élést meghatározták, azokat a csatornákat, amelyek az egyes kultúrjavak ide-oda vándorlását lehetővé tették. A Fórum Társadalomtudományi Intézet komáromi Etnológiai Központja kutatási prioritásai között éppen ezért az interetnikus kapcsolatok bármily jellegű vizsgálata előkelő helyen szerepel, s ennek jegyében indítjuk útjára az Interethnica című sorozatunkat is. Mivel a kérdéskör, az interetnikus kapcsolatok kérdésköre rendkívül tág, ez a sokszínűség és sokrétűség reményeink szerint visszatükröződik majd a sorozat egyes kötetein is. Ezek skálája egy-egy település, kistérség etnikai képe alakulásának dokumentálásától, elemzésétől kezdve a népi kultúra egyes részterületein rögzíthető interetnikus kölcsönhatások bemutatásán át egészen a nemzeti tudat, az identi-tásváltozás-vizsgálatok eredményeinek a közreadásáig terjed.

Interethnica 1.

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2002, 300 p. (magyarul)

ISBN: 80-8062-126-8

A Fórum Társadalomtudományi Intézet Etnológiai Központjának kiadványai

Notitia historica-ethnologica

1.    L. Juhász Ilona közreműködésével szerk. Liszka József: Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére. Dunaszerdahely 1998
2.    Nagy Endre: Tardoskedd és Udvard földrajzi nevei. Dunaszerdahely 2000

Lokális és regionális monográfiák

1.    Viga Gyula szerk. Kisgéres: Hagyomány és változás egy bodrogközi falu népi kultúrájában. Dunaszerdahely 2000
2.    L. Juhász Ilona Rudna I.: Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században. Komárom -Dunaszerdahely 2002