PEKÁR, Martin - SIMON, Attila - TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.): Cena víťazstva - Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945

Gyártó: Fórum inštitút - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Cikkszám: Cena-2017
Elérhető: Raktáron
8.00€

Lehetséges választások

Šamorín-Košice : Fórum inštitút pre výskum menšín - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. 122 p.

ISBN 978-80-89249-93-0

Tartalom/Obsah/Contents

  • Predslov / Foreword
  • MAREK SYRNÝ - MARTIN PEKÁR: Európa na prelome. Sonda do pomerov v karpatskom priestore v rokoch 1944 – 1945 so zreteľom na územie Slovenska / Europe at the Turn. The Probe into the Situation in Carpathian Basin in the Years 1944 – 1945 with Regard to the Territory of Slovakia
  • STANISLAV MIČEV: Slováci v zajateckých táboroch NKVD / Slovaks in the NKVD Prison Camps
  • JAN DVOŘÁK: Zavlékání československých občanů z dnešního území České republiky do SSSR po roce 1945 / The Deportation of Czechoslovak Citizens from the Present Territory of the Czech Republic to the USSR after 1945
  • PETER JUŠČÁK: GULAG a ženský fenomén. Skúsenosti žien z bývalého Československa v pracovných táboroch GULAG v ZSSR / GULAG and the Female Phenomenon. Women’s Experiences from Former Czechoslovakia in Labor Camps GULAG in the USSR
  • ATTILA SIMON: „Malenkij robot” a plány o československom národnom štáte / Forced Labour of Hungarians in the Soviet Union and Plans on Czechoslovak Nation State
  • ŠTEFAN ŠUTAJ - BARBARA KACEROVÁ: Poznámky k problematike vojnových zajatcov v súvislosti s výmenou obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom / Notes to the Issue of War Prisoners in Context of Exchange of  Population between Czechoslovakia and Hungary
  • BÉNI BALOGH L.: Hromadné deportácie civilného obyvateľstva z Maďarska v rokoch 1944 – 1945 / Abduction of Civilian Population from Hungary in the years 1944 – 1945
  • ERZSÉBET MOLNÁR D.: Odvlečenie maďarského obyvateľstva z územia Podkarpatskej Rusi / Deportations of Hungarian Civilian Population from Transcarpathia
  • MATEUSZ GNIAZDOWSKI - DARIUSZ ROGUT: Odvlečenie občanov Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944 – 1945 / The Deportation of Polish Citizens to the Soviet Union in 1944 – 1945