Fórum spoločenskovedná revue 2018

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Szemle- 2018-5
Elérhető: Raktáron
3.00€

Lehetséges választások

Zborík štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín


Zostavila: Zsuzsanna Lampl

Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, 181 p.

ISBN 978-80-89978-02-1


Obsah

  • LÁSZLÓ GYURGYÍK: Zmeny sídelnej štruktúry národností na Slovensku na základe údajov sčítania ľudu v rokoch 1970 a 1980
  • ILONA L. JUHÁSZ: Strážca Karpát a Železný turul. Znovuzrodenie jedného sochového typu z prvej svetovej vojny s aktualizovaným ideologickým odkazom
  • ZSUZSANNA LAMPL: Niektoré aspekty národnej identity slovenských Maďarov podľa vekových skupín
  • JÓZSEF LISZKA: A palicu svoju tam našiel rozkvitnutú... (O bezhraničnostiach jedného motívu)
  • LÁSZLÓ ÖLLÖS: Európska identita - súbor otázok
  • ÁRPÁD POPÉLY: Národnostné aspekty volieb do Snemu Slovenskej krajiny v decembri 1938
  • ATTILA SIMON: Maďarčina v súdnej sieni. Používanie maďarského jazyka na súdoch prvej Československej republiky
  • ZOLTÁN KŐRÖS: Gáspár Kosztolányi (Oral history)