HULKÓ, GÁBOR: Oprávnenie k živnostenskému podnikaniu v Slovenskej republike

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Nostra-2005-01
Elérhető: Raktáron
4.31€

Lehetséges választások

Nostra Tempora 11

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely 2005, 182 p. (szlovákul)

A szlovák nyelvű kiadvány az 1995. április 14-i jogállás alapján készült. A kötet a szlovákiai kis- és középvállalkozások elméleti és módszertani hátterét volt hivatott megteremteni. Közép-Európában ezeket a vállalkozási formákat több évtizedre kiiktatták a gazdasági életből, ezért a szektort gyakorlatilag alapjaiból kellett újraépíteni, ezzel szemben az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások a munkahelyek kétharmadát biztosítják.

ISBN: 80-8062-256-6

Tartalom:

Úvod

Časť I. - Živnostenské právo v systéme práva

Časť II. - Vymedzenie živnostenského podnikania

1. kapitola: Všeobecne o podnikaní
2. kapitola: Živnosti a "neživnosti"
3. kapitola: Druhy živností

Časť III. - Subjekty živnostenského práva a živnostenskoprávnych vzťahov

1. kapitola: Všeobecná charakteristika subjektov
2. kapitola: Inštitucionálne zabezpečenie živnostenskej správy
3. kapitola: Záujmová samospráva živnostenskej správy
4. kapitola: Subjekty živnostenského podnikania

Časť IV. - Vznik oprávnenia k živnostenskému podnikaniu

1. kapitola: Podmienky absolútne a prekážky prevádzkovania živností
2. kapitola: Relatívne podmienky prevádzkovania živností
3. kapitola: Procedúra vzniku živnostenského oprávnenia

Časť V. - Realizácia a kontrola živnostenského práva

1. kapitola: Rozsah živnostenského oprávnenia
2. kapitola: Spoločné povinnosti podnikateľov
3. kapitola: Verejný záujem v živnostenskom zákone
4. kapitola: Kontrola realizácie živnostenského oprávnenia
5. kapitola: Správnoprávna zodpovednosť a postih podnikateľa

Časť VI. - Zmena a zánik živnostenského oprávnenia

1. kapitola: Zmeny živnostenského oprávnenia
2. kapitola: Zánik živnostenského oprávnenia

Záver

Zoznam prameňov a použitej literatúry

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)