1. Általános rendelkezések

Ezen szerződési feltételek a Synergia CSS s. r. o. társaság (Parková 4, 931 01 Šamorín, Slovenská Republika, IČO: 35811544, DIČ: 2021574566 – a továbbiakban Üzemeltető) valamint a vásárló (a továbbiakban Vásárló) jogait és kötelességeit határozzák meg az Üzemeltető www.eshop.foruminst.sk (a továbbiakban eshop.foruminst.sk) domain név alatt elérhető internetes webáruházon keresztül történő értékesítés során.

Üzemeltető és Vásárló: a továbbiakban Szerződéses felek

A szerződési feltételek a eshop.foruminst.sk internetes oldalon történő vásárlás esetén érvényesek. A szerződési feltételek az eshop.foruminst.sk internetes oldalon való megjelentetésükkel lépnek érvénybe. Minden más kapcsolatról az Üzemeltető és a Vásárló közt, amelyek nincsenek az általános szerződési feltételekbe foglalva, az 513/1991 számú törvény rendelkezik. 

Vásárlónak számít a rendszerben regiszrált természetes vagy jogi személy, aki elektronikus úton az eshop.foruminst.sk oldalról árut rendel. Az elektronikus rendelés alatt az elküldött elektronikus formanyomtatvány értendő, amely a Vásárló adatait, valamint az eshop.foruminst.sk elektronikus üzlet kínálatából rendelt árut, valamint annak az elektronikus üzlet által megadott teljes árát tartalmazza.

Árunak számít minden, az Üzemeltető által az eshop.foruminst.sk oldal érvényes árlistáján közzétett termék.

Az Üzemeltető elérhetőségei:

Synergia CSS s.r.o.

Telefonos elérhetőség: +421-31-590 2790 (09.00 és 16:03 közt hívható)

E-mail: synergiacss@gmail.com

A Vásárló regisztrációs folyamata, elektronikus árurendelése és a fizetés menete, ahogy a Vásárló személyes adatai is, védettek. A személyes és bizalmas információk biztonságosan mentésre kerülnek az eshop.foruminst.sk oldalon.

 

2. Rendelés

Az elektronikus rendelés érvényességének feltétele az elektronikus formanyomtatvány valós és teljes kitöltése. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kézbesítés késéséért és a kárért, amely a Vásárló hiányos, ill. hibás regisztrációjából kifolyólag keletkezett. Az Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget a kárért, amely a Vásárlót saját hibájából érte jelszava elfelejtése, ill. a jelszavának jogosulatlan személy kezeibe kerülése miatt. Az Üzemeltető által fogadott elektronikus rendelés a vásárlói szerződés érvénybe lépését jelenti. A vásárlói szerződés az Üzemeltető és a Vásárló  közt az elektronikus rendszerben történő érvényes igazolás alapján lép életbe. Az Üzemeltető köteles e-mail üzenettel igazolni (a Vásárló által az elektronikus rendelés során megadott érvényes e-mail címre) az elektronikus rendelés tartalmát, amint azt az Üzemeltető kézhez kapta, különben a vásárlói szerződés a szerződéses felek közt nem lép életbe.

A Vásárló köteles az Üzemeltető által e-mailben küldött elektronikus rendelésről szóló visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Abban az esetben, ha az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mail és az elektronikus rendelés közt eltérések mutatkoznak, a Vásárló köteles az Üzemeltetőt erről e-mailben tájékoztatni a synergiacss@gmail.com címen.

Az elektronikus rendelés fő feltételeinek a következők számítanak:

a. A Vásárló önigazolása, azaz a fizikai személy, ill. jogi személy neve, címe, cégjegyzékszáma, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím).

b. A katalógusból rendelt áru kódja vagy leírása.

c. A rendelt áru mennyisége.

d. Az áru kézbesítési helyének címe (amennyiben ez az adat nem kerül feltüntetésre, a kézbesítés helyének a Vásárló lakcíme tekintendő).

e. Az áru kézbesítésének ideje: nap, óra. (amennyiben a Vásárló a szerződési feltételekben feltüntetettektől eltérő módon egyezik meg az Üzemeltetővel).

f. Az áru átvételére felhatalmazott személy család- és keresztneve (amennyiben ez az nem kerül feltüntetésre, az áru átvételére a Vásárló jogosult, esetleg a Vásárló bármelyik alkamazotta).

Ha a rendelés nem tesz eleget a fent említett feltételeknek, nem tekinthető teljesnek. Az Üzemeltető ilyen esetben megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vásárlóval, és kitölti/pontosítja a szükséges adatokat. Az elektronikus rendeléshez szükséges adatok megszerzése pillanatától a rendelés teljesnek minősül.

Az áru mellett feltüntetett kézbesítési idő informatív jellegű, tájékoztatja a Vásrlót arról, hogy az adott áru megtalálható-e a raktáron.

Amennyiben a rendelés után az Ön fiókjába nem érkezett visszaigazoló levél, kérjük ellenőrizze a Spam mappát is. Ha ott sem találja, kérjük, minél hamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Amennyiben utánvételre rendelt árut Szlovákiában és nem veszi át a csomagját, az eladó 30%-os kárpótlást igényelhet a megrendelés összegéből, valamint az egész postaköltséget!

 

3. A rendelés érvénytelenítése

A Vásárlónak jogában áll indoklás nélkül érvényteleníteni elektronikus rendelését, amennyiben az Üzemeltető még nem reagált visszaigazoló levéllel. Az Üzemeltető fenntartja a rendelés (vagy a rendelés egy részének) érvénytelenítésének jogát, amennyiben az árut már nem gyártják, nem beszerezhető, vagy a beszerző látványos árkülönbséget szabott meg. Ilyen esetben az Üzemeltető azonnal értesíti a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló már kifizette a rendelését vagy annak egy részét, a kifizetett összeget az Üzemeltető 15 napon belül visszautalja a Vásárló számlájára.

 

4. Az árakról

Minden áru pontos ára megtalálható eshop.foruminst.sk oldalon. Az Üzemeltető fenntartja az árak csökkenésének, ill. növelésének jogát. Az árak változása azoknak a honlapra kerülésükkel lép érvénybe. Az árváltozás a már megrendelt, de még nem kézbesített árura nem vonatkozik. Abban az esetben, ha az eshop.foruminst.skk egy termékén egyértelműen hibás ár jelenik meg rendszerhibából vagy más okból adódóan (pl.: 0 €, 1 €), az Üzemeltetőnek nem kötelessége a feltüntetett áron adni a terméket. Ha a Vásárlónak nem felel meg a termék valós ára, jogában áll visszalépni a szerződéstől. 

 

5. Fizetési feltételek

Futárszolgálatos kézbesítés esetén a Vásárló előre fizet. Utánvételes kézbesítés esetén a Vásárló a postán fizet. A számlázást euróban vezetjük.

Synergia CSS számlaszám:

Tatra Banka 2928867145/1100

Variábilis/változó kód: az elektronikus rendelés száma

PayPal: synergiacss@gmail.com

IBAN: SK73 1100 0000 0029 2886 7145
SWIFT: TATRSKBX
Tatra Banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

 

6. Szállítási feltételek

Az elektronikusan rendelt áru szállításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk, legkésőbb a visszaigazoló levél elküldésétől számított 30 napon belül. A Vásárló az áru összeállításáról és feladásáról e-mailben értesül. 

Az áru tulajdonjogát a Vásárló annak átvételével és kifizetésével kapja meg. A csomag minden alkalommal a számlát is tartalmazza. A csomag átvételekor a Vásárló köteles ellenőrizni annak tartalmát és állapotát. 

Az Európai Unió tagállamaiba vagy egyéb országba való postázás esetén a Vásárló köteles jóváhagyni a csomagolási, ill. postázási költségeket is. Az a Vásárló, aki nem veszi át a számára postázott csomagot, az ún. „fekete listára”kerül, és a jövőben nem szállítunk a címére csomagot.

Az áru amely raktáron van 48 órán belül postázva lesz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi szállításért, vagy a futárszolgálat árajánlatáért kérem lépjen kapcsolatba munkatársainkkal. 

 

7. Jótállási feltételek és jótállási idő

A megvásárolt árura a 24 hónapos jótállást adunk. A dekorációs elemként megjelölt árura a jótállás nem vonatkozik.

Az egyes termékek felépítését és anyagát figyelembe véve fontos, hogy a Vásárló tudatosítsa a fegyverek terhelhetőségét. Fontos, hogy a tuning elemek mind összeegyeztetettek legyenek, különben deformálódhatnak, ill. károsulhatnak. Ilyen esetben a reklamációt az Üzemeltető nem fogadja el. Az Üzemeltető továbbá nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt termékek nem megfelelő használatából eredő károkért.

Némely kiválasztott termékek jótállási ideje hosszabb. A jótállási idő a megvásárolt áru átvételétől számítódik. Az Üzemeltető minden postázott termékhez mellékel szállítólevelet, amely végső soron jótállási iratként is szolgál.

Reklamációt csak az eshop.foruminst.skk oldalról rendelt és már teljes mértékben kifizetett termékek esetében fogad el az Üzemeltető. A reklamáció érvényesítéséhez a Vásárló köteles az árut tiszta és mechanikusan nem rongált állapotban, az áru eredeti csomagolásában, a szükséges iratokat mellékelve az Üzemeltető címére visszaküldeni azt.

A jogos jótállási időn belüli reklamáció ingyenes. Nem jogos reklamáció esetén a Vásárló köteles megtéríteni a reklamáció rendezése során előforduló költségket. 

 

8. Végső rendelkezések

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amelyet a Vásárló hibás internetkapcsolata vagy az eshop.foruminst.sk oldalra való hibás kapcsolódás idézett elő. Az Üzemeltető felhívja Vásárlói figyelmét, hogy az eshop.foruminst.sk honlapon közzétett információk előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek az eshop.foruminst.sk honlapról származó információk felhasználása miatt következtek be. Az Üzemeltető bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja árukészletét. Az Üzemeltetőnek jogában áll a fenti általános szerződési feltételeket megváltoztatni, ill. megtoldani. Az általános szerződési feltételek változásai az eshop.foruminst.sk honlapra való felkerülésükkor lépnek érvénybe. 

Az elektronikus rendelés elküldésével a Vásárló megerősíti az Üzemeltető által közzétett szerződésben foglaltakat.

A Synergia CSS s. r. o. nem ÁFA-fizető.