SZABÓ, Andrea – BAUER, Béla – LAKI, László – NEMESKÉRI, István: Mozaik 2001. Gyorsjelentés. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében.

Gyártó: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet
Cikkszám: Mozaik-2002-01
Elérhető: Elfogyott
1.00€

A kötet átfogó képet nyújt a határon túli magyar fiatalok ezredforduló körüli anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről. A tanulmányok összehasonlító adatokra építenek az egyes szomszédos országok, Magyarország és a Európai Unió országainak vonatkozásában. A magyarországi és a határon túli fiatalok helyzetének megértéséhez figyelembe kellett venni, hogy életvitelükben, értékrendszerükben egyaránt érvényesülnek a korábbi korlátok és a legújabb kihívások. A vizsgált öt régió (Felvidék, Kárpátalja, Belső Erdély – Partium – Bánát, Székelyföld, Vajdaság) fiataljai körében meghatározó az adott területhez tartozás, de a térségekben a megkérdezettek legalább egyharmada egyszerűen magyarnak vallja önmagát.

A fiatalok önálló lakáshoz jutása mindenhol problémát jelent, az önálló lakással rendelkezők aránya 10–15% között mozog. A fiatalok viszonyát környezetük hagyományaihoz, értékeihez meghatározza, hogy mennyire tudnak azonosulni környezetükkel az őket körülvevő világ megítélésében. A 15–29 évesek harmada–fele gondolja úgy, hogy szüleik gondolkodásmódja, értékítéletei megfelelnek saját eszményeiknek. Minden régióban a legfontosabbnak az immateriális értékek mutatkoznak (a család biztonsága, az igaz barátság, a szerelem, a békés világ, a belső harmónia). A fiatalok döntő többsége vallásosnak tartja magát, a nem vallásosak aránya nem éri el az egyötödöt. Az egyes régiókban a jövőt illetően egyfajta enyhén vagy visszafogottan optimista kép tárul elénk. Különösen igaz ez a megállapítás az egyéni, személyes helyzetet vizsgálva. A munkanélküliség a térség egyik legfontosabb problémája. Az Ifjúság2000 vizsgálatához hasonló problémafelvetések arra utalnak, hogy az egész régiót érintő történések komoly nyomot hagytak a fiatalok gondolkodásmódjában.

Tartalom:

Szabó Andrea–Bauer Béla–Laki László–Nemeskéri István
Mozaik2001 Gyorsjelentés – Összegzés
Mészárosné Lampl Zsuzsanna–Tóth Károly
Mozaik2001 Gyorsjelentés – Felvidék
Csernicskó István – Soós Kálmán
Mozaik2001 Gyorsjelentés – Kárpátalja
Csata Zsombor – Magyari Tivadar – Veres Valér
Mozaik2001 Gyorsjelentés – Belső Erdély
Bálint Blanka – Demeter Gyöngyvér
Mozaik2001 Gyorsjelentés – Székelyföld
Gábrity Molnár Irén – T. Mirnics Zsuzsanna
Mozaik2001 Gyorsjelentés – Vajdaság