HARDI TAMÁS (Ed.): Terek és tér-képzetek. Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet - MTA KRTK, Győr
Cikkszám: Nostra-2015-01
Elérhető: Raktáron
15.00€

Lehetséges választások

A kötet egy olyan politikai földrajzi kutatás eredményeit tartalmazza, amely a Magyarországgal szomszédos országokban vizsgálta az ott élők térszemléletét, elképzeléseit a Kárpát-medence, Közép-Európa földrajzi, politikai fogalmáról, s azokat a több országot magukba foglaló térközösségeket, amelyek napjainkban léteznek és átalakulnak. Meddig terjed ezeknek a nagytereknek a területe, kik tartoznak bele? Ez a kötet egyik fő kérdése. A másik kérdés: hogyan látják a szomszédos országokban élők - magyarok és nem magyarok - az országuk elhelyezkedését Közép-Európában, országuk belső felosztását, térségeit? Mindezeket a kérdéseket a kutatók feltették szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák és magyar egyetemistáknak. A kötet az ő válaszaikon és a kutatók által szerzett más ismereteken keresztül mutatja be, hogy hogyan látjuk szélesebb, szűkebb térségünket a 21. század elején, s ez a látásmód miből táplálkozik.

Somorja-Győr, Fórum Kisebbségkutató Intézet - MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2015. (magyarul)

Nostra Tempora, 23.

ISBN: 978-80-89249-80-0

 

Tartalom:

Bevezető (Hardi Tamás)

I. A Kárpát-medence és más térfogalmak a magyar és a szomszédos országok geográfiájában és földrajzoktatásában

1.1. Földrajzi terek, térközösség-vállalások a Kárpát-medencében (Hajdú Zoltán)
1.2. A szomszédos országok középiskolai földrajzi tankönyveinek "földrajzi helyzetmeghatározásai" és viszonya a Kárpát-medencéhez (Hajdú Zoltán)

II. Közép-Európa, Kelet-Európa, Délkelet-Európa és a Balkán - eltérő elképzelések a nagyterekről

2.1. Nagyterek, térelképzelések Közép-Európában (Hardi Tamás)
2.2. Az államok viszonya a nagyterekhez. A térfogalmak megítélése napjainkban - egy kérdőíves vizsgálat tükrében (Hardi Tamás)

III. A szomszéd államok régiói, elképzelt és formalizált földrajzi terei

3.1. Fizikai és mentális határok a társadalmi térben, a mentális térképezés elméleti háttere és gyakorlati kutatásai (Uszkai Andrea)
3.2. Kis nagy ország: Szlovákia (Hardi Tamás - Mezei István)
3.3. Ukrajna, a nagy területű, történelmileg tagolt szomszéd (Hardi Tamás - Uszkai Andrea)
3.4. Térfelfogások, terek, régiók Romániában (Miklósné Zakar Andrea)
3.5. Az erdélyi autonómia (Miklósné Zakar Andrea - Albert András)
3.6. Szerbia térszerkezeti felosztása és annak tükröződése az egyetemi hallgatók mentállis térképében (Nagy Imre)
3.7. Horvátország közigazgatási térfelosztásának történeti átalakulása, napjaink térszemlélete a földrajzoktatásban és annak lenyomatai az egyetemi hallgatók mentális térképein (Bali Lóránt) )
3.8. Szlovénia földrajzi terei (Bali Lóránt - Hardi Tamás)
3.9. Ausztria közigazgatási térfelosztásának történeti átalakulása, napjaink térszemlélete a földrajzoktatásban és annak lenyomatai az egyetemi hallgatók mentális térképein (Uszkai Andrea)

IV. Irodalom

 

A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/