DOHÁNYOS, Róbert–LELKES, Gábor–TÓTH, Károly (Ed.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Neszk-2003-01
Elérhető: Elfogyott
4.98€

Lehetséges választások

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2004. 196 p. (magyarul)

ISBN 80-8062-247-7

A nemzeti és etnikai kisebbségek ügye minden civilizált ország kulturális és politikai közgondolkodásának, sőt a demokratikus parlamentek és a különböző szintű államigazgatási szervek munkájának is szerves részét képezi. Szlovákiában a rendszerváltást követően a kérdéskör gyors rendezésének feltételei nem voltak adottak. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek a kommunista rezsim által szőnyeg alá söpört s egyre nehezebben kezelhető problémái, illetve a többségi nemzet sokszor történelmi tévhiteken és ismerethiányon alapuló, a múlt feldolgozatlan nemzeti traumáiból erőt merítő negatív előítélete, sajnos, a mai napig etnikai-politikai feszültséget indukálnak Szlovákiában. Ha pedig létezik egy feszültségforrás, a politikai palettán megjelennek azok a pártok is, amelyek ennek a kiaknázására építik ideológiájukat. Annak, hogy e negatív folyamatok megállítását, illetve a nacionalista demagógiai eszkalálódásának megelőzését elősegítsük, egyetlen módja van: a kisebbségek helyzetének tudományos szempontú vizsgálata, a folyamatok szakszerű, a legújabb elméleti módszerekre alapozott nyomon követése, valamint az ekként szerzett ismeretek hozzáférővé tétele a lehető legszélesebb rétegek számára. Mindazon kiadványok, amelyek ezt a nemes célt követik, olyan missziót teljesítenek, amely mind a kisebbségi kultúrák sértetlen fennmaradása és gazdagodása, mind a többségi nemzet épülése, nemzettudatának modernizációja, mind pedig az ország politikai stabilitása tekintetében, vagyis Szlovákia szellemi és gazdasági fejlődésének szempontjából is kiemelkedő fontossággal bír.

Tartalom:

Ábra- és táblázatjegyzék

Előszó

1. Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása
2. Szlovákia lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása
3. A nemzeti és etnikai kisebbségek területi elhelyezkedése
4. A nemzeti és etnikai kisebbségek megoszlása a közigazgatási egységek tükrében
5. A nemzeti és etnikai kisebbségek demográfiai mutatói
6. A nemzeti és etnikai kisebbségek településszerkezete
7. A legalább 10%-ban nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott községek fontosabb demográfiai mutatói
8. A nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő jogszabályok Szlovákia jogrendszerében, kormányzati intézkedések a kisebbségek diszkriminációja ellen
9. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának tárgyi emlékei szlovákiai múzeumok gyűjteményeiben
10. A nemzeti és etnikai kisebbségek színházai
11. A Szlovák Rádió nemzetiségi és etnikai műsorai
12. A Szlovák Televízió nemzetiségi és etnikai műsorai
13. A nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő anyagi támogatás rendszere az állami költségvetésből
14. A kisebbségi oktatás helyzete
15. A nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén megjelent folyóiratok és könyvek 2003-ban Szlovákiában
16. Közéleti krónika 2003. A szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek legfontosabb társadalompolitikai és kulturális eseményei
17. Magyar-szlovák helységnévjegyzék

A kötet szerzői

Felhasznált irodalomA kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/