DOHÁNYOS, Róbert – LELKES, Gábor – TÓTH, Károly (Ed.): Národnostné menšiny na Slovensku 2003.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Neszk-2003-02
Elérhető: Elfogyott
4.98€

Lehetséges választások

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2004. 182 p. (szlovákul)

ISBN 80-8062-248-5

A nemzeti és etnikai kisebbségek ügye minden civilizált ország kulturális és politikai közgondolkodásának, sőt a demokratikus parlamentek és a különböző szintű államigazgatási szervek munkájának is szerves részét képezi. Szlovákiában a rendszerváltást követően a kérdéskör gyors rendezésének feltételei nem voltak adottak. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek a kommunista rezsim által szőnyeg alá söpört s egyre nehezebben kezelhető problémái, illetve a többségi nemzet sokszor történelmi tévhiteken és ismerethiányon alapuló, a múlt feldolgozatlan nemzeti traumáiból erőt merítő negatív előítélete, sajnos, a mai napig etnikai-politikai feszültséget indukálnak Szlovákiában. Ha pedig létezik egy feszültségforrás, a politikai palettán megjelennek azok a pártok is, amelyek ennek a kiaknázására építik ideológiájukat. Annak, hogy e negatív folyamatok megállítását, illetve a nacionalista demagógiai eszkalálódásának megelőzését elősegítsük, egyetlen módja van: a kisebbségek helyzetének tudományos szempontú vizsgálata, a folyamatok szakszerű, a legújabb elméleti módszerekre alapozott nyomon követése, valamint az ekként szerzett ismeretek hozzáférővé tétele a lehető legszélesebb rétegek számára. Mindazon kiadványok, amelyek ezt a nemes célt követik, olyan missziót teljesítenek, amely mind a kisebbségi kultúrák sértetlen fennmaradása és gazdagodása, mind a többségi nemzet épülése, nemzettudatának modernizációja, mind pedig az ország politikai stabilitása tekintetében, vagyis Szlovákia szellemi és gazdasági fejlődésének szempontjából is kiemelkedő fontossággal bír.

Tartalom/Obsah:

Zoznam obrázkov a tabuliek

Úvod

1. Národnostné členenie obyvateľstva Slovenska
2. Zloženie obyvateľstva Slovenska podľa materinského jazyka
3. Územné rozmiestnenie národnostných menšín
4. Rozdelenie národnostných menšín v územných celkoch verejnej správy
5. Demografické ukazovatele národnostných menšín
6. Sieť obcí obývaných národnostnými menšinami
7. Hlavné demografické ukazovatele obcí, v ktorých aspoň 10% obyvateľstva patrí k národnostným menšinám
8. Právne predpisy v právnom systéme Slovenska vzťahujúce sa na národnostné menšiny, vládne nariadenia proti diskriminácii menšín
9. Vecné pamiatky národnostných menšín v zbierkach múzeí na Slovensku
10. Divadlá národnostných menšín
11. Národné a etnické relácie Slovenského rozhlasu
12. Národné a etnické vysielania Slovenskej televízie
13. Systém finančnej podpory zo štátneho rozpočtu pre národnostné menšiny
14. Stav národnostného školstva
15. Časopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2003 v jazyku národnostných menšín
16. Kronika verejného života 2003 – najdôležitejšie spoločensko-politické a kultúrne udalosti v živote národnostných menšín na Slovensku

Autori publikácie

Použitá literatúraA kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/