DOHÁNYOS, Róbert – LELKES, Gábor – TÓTH, Károly (Ed.): Národnostné menšiny na Slovensku 2004

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó
Cikkszám: Neszk-2004-01
Elérhető: Elfogyott
5.31€

Lehetséges választások

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 2005. 238 p. (szlovákul)

ISBN 80-8062-287-6

Problémy národnostných menšín tvoria organickú súčasť kultúrneho a politického myslenia každej civilizovanej krajiny, ba čo viac, sú súčasťou práce demokratického parlamentu a rozličných úrovní orgánov štátnej správy. Na Slovensku po zmene politického systému neboli vhodné podmienky na rýchle usporiadanie uvedeného okruhu otázok. Čoraz ďalšie ovládateľné problémy národnostných menšín, ktorý komunistický režim zmietol pod koberec, a negatívne predsudky väčšinového národa, ktoré vznikali často na základe historických poloprávd a na nedostatku informácií, a živili sa z nespracovanej národnej traumy, indukujú na Slovensku žiaľ dodnes etnicko-politické napätie. Ak však existuje istý zdroj napätia, môžme si byť istí, že sa na politickej scéne objavia aj také strany, ktoré postavia svoju ideológiu práve na živení daného zdroja napätia. Zastaviť vyššie opísané negatívne procesy a predísť eskalácii nacionalistickej demagógie sa dá jediným spôsobom: vedeckým výskumom postavenia národnostných menšín, odborným sledovaním procesov pomocou najnovších teoretických metodík a tieto získané poznatky sprístupniť čo najširšej verejnosti. Všetky publikácie, ktoré sledujú tento šľachetný cieľ, uskutočňujú takú misiu, ktorá z hľadiska udržania a obohatenia menšinových kultúr i z hľadiska rastu väčšinového národa, modernizácie národného povedomia ako i z hľadiska politickej stability krajiny, čiže z hľadiska duchovného a hospodárskeho rozvoja Slovenska si zasluhujú zvýšenú pozornosť a prioritu.

Obsah/Tartalom:

1.1. Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v roku 2004
1.2. Nemecká menšina v slovenskej spoločnosti po roku 1989
1.3. Religiozita maďarskej mládeže na Slovensku
1.4. Rezidenčná segregácia Rómov v rurálnom prostredí Slovenska
1.5. Národnostná a jazyková príslušnosť v živote národnostných a etnických spoločenstiev na Slovensku
1.6. Systém finančnej podpory zo štátneho rozpočtu pre národnostné menšiny
1.7. Právne predpisy ovplyvňujúce postavenie národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky prijaté v roku 2004
1.8. Situácia v menšinovom školstve
1.9. Podujatia a publikácie v roku 2004 viažuce sa k hmotným pamiatkam národností žijúcich na Slovensku
1.10. Divadlá národnostných menší
1.11. Národnostné vysielanie Slovenskej televízie
1.12. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu
1.13. Časopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2004 v jazyku národnostných menšín
2.1. Maďarská menšina
2.2. Rómska menšina
2.3. Rusínska menšina
2.4. Česká menšina
2.5. Ukrajinská menšina
2.6. Nemecká menšina
2.7. Poľská menšina
2.8. Bulharská menšina
2.9. Židovská menšina
2.10. Chorvátska menšina
2.11. Ruská menšina

Autori publikácieA kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/