LELKES, Gábor–TÓTH, Károly (Ed.): Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006. Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2006.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Neszk-2007-01
Elérhető: Raktáron
9.96€

Lehetséges választások

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2007. 344 p. (magyarul, szlovákul)

A kiadvány a Fórum Kisebbségkutató Intézet által megjelentetett korábbi évkönyvek folytatása, amely szoros együttműködésben jött létre a szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek több mint egy tucat szervezetével, valamint további, a kisebbségi közösségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel. Az évkönyv a kisebbségeket érintő hírek és elemzések mellett kiemelt figyelmet szentel a kisebbségek oktatási intézményrendszerének. Hisszük, hogy a közölt ismeretanyag, hasonlóan az előző évkönyvekhez, hozzásegít majd egymás megismeréséhez és megerősíti Szlovákia interetnikus és multikulturális jellegét.

ISBN 978-80-89249-12-1

Tartalom:

Predslov — Előszó (Lelkes Gábor - Tóth Károly)

Tibor Loran: Potreby vedomostnej ekonomiky — verzus edukačná paradigma exkludovaných Rómov [A tudásalapú gazdaság szükségletei és a társadalmilag kirekesztett romák oktatási paradigmái]

Anna Plišková: K niektorým aspektom používania rusínskeho spisovného jazyka vo vzdelávacom systéme Slovenskej republiky [A ruszin irodalmi nyelv a Szlovák Köztársaság oktatási rendszerében]

A. Szabó László: A szlovákiai közoktatási számarányok 2006-ban

A 2006-ban elfogadott nemzeti/etnikai kisebbségeket érintő jogszabályok Szlovákia jogrendszerében (Csirik Zsolt)

A Szlovákiában élő nemzetiségek tárgyi emlékeinek bemutatásához fűződő rendezvények, kiadványok 2006-ban (Danter Izabella)

Nemzeti és etnikai kisebbségek színházai (Lelkes Gábor)

A Szlovák Televízió nemzetiségi és etnikai műsora (Ľuba Koľová)

Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu (Nagy Ildikó)

A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének támogatása az SZK KM pályázati rendszere által 2006-ban (Jana Kresáková)

Sajtó, folyóíratok

A magyar kisebbség kiadványai

A cseh kisebbség kiadványai

A német kisebbség kiadványai

A roma kisebbség kiadványai

A Ruszin kisebbség kiadványai

Az ukrán kisebbség kiadványai

A zsidó kisebbség kiadványai

Az orosz kisebbség kiadványai

A horváth kisebbség kiadványai

A lengyel kisebbség kiadványai

A kisebbségekkel kapcsolatos publikációk


A magyar kisebbség (Lelkes Gábor)
A roma kisebbség (Daniela Hivešová-Šilanová)
A cseh kisebbség (Hana Zelinová)
A ruszin kisebbség (Teodozia Lattová)
Az ukrán kisebbség (Pavol Bogdan)
A német kisebbség (Ondrej Pöss)
A lengyel kisebbség (Małgorzata Wojcieszyńska)
A horvát kisebbség (Juraj Cvečko)
A zsidó kisebbség (Pavol Meštan)
Az orosz kisebbség (Alexander Čumakov)
A bolgár kisebbség (Emília Hrušíková)
Maďarská menšina (Lelkes Gábor)
Rómska menšina (Daniela Hivešová-Šilanová)
Česká menšina (Hana Zelinová)
Rusínska menšina (Teodozia Lattová)
Ukrajinská menšina (Pavol Bogdan)
Nemecká menšina (Ondrej Pöss)
Poiská menšina (Małgorzata Wojcieszyńska)
Chorvátska menšina (Juraj Cvečko)
Židovská menšina (Pavol Meštan)
Ruská menšina (Alexander Čumakov)
Bulharská menšina (Emília Hrušíková)

A kötet szerzői


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/