LELKES, Gábor–TÓTH, Károly (Ed.): Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2007. Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2007.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Neszk-2008-01
Elérhető: Raktáron
8.30€

Lehetséges választások

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2008, 246 p. (magyarul, szlovákul)

A kiadvány a Fórum Kisebbségkutató Intézet által megjelentetett korábbi évkönyvek folytatása, amely szoros együttműködésben jött létre a szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek több mint egy tucat szervezetével, valamint további, a kisebbségi közösségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel. Az évkönyv a kisebbségeket érintő hírek és elemzések mellett kiemelt figyelmet szentel a kisebbségek oktatási intézményrendszerének. Hisszük, hogy a közölt ismeretanyag, hasonlóan az előző évkönyvekhez, hozzásegít majd egymás megismeréséhez és megerősíti Szlovákia interetnikus és multikulturális jellegét.

ISBN 978-80-89249-24-4

Tartalom:

Tibor Loran: Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a potrieb znalostného trhu práce

Úvod

Marginalizovaní Rómovia ako špecifický potenciál ľudského kapitálu
Indiferentná etnicita – problém identifikácie marginalizovaných Rómov
Rómovia z osád a giet – špecifická cieľová skupina v kreovaní potenciálu ľudského kapitálu
Školské prostredie – prvý činiteľ v kreovaní primárnej gramotnosti
Kreovanie potenciálu ľudského kapitálu v rómskej rodine a osade
Ľudský kapitál Rómov z aspektov edukácie a znalostného trhu práce
Individuálny potenciál marginalizovaných Rómov
Marginalizovaná rómska rodina a osada

Záver

Literatúra

Közéleti krónika 2007
A. Szabó László: A szlovákiai közoktatási számarányok 2007-ben

Bevezető

A közoktatásról általánosságban
Óvodák
Alapiskolák
Danter Izabella: A nemzetiségek múzeumi aktivitásai
Lelkes Gábor: Nemzeti és etnikai kisebbségek színházai
Jókai Színház, Komárom
Thália Színház, Kassa
Divadlo Alexandera Duchnoviča, Prešov
Divadlo Romathan, Košice
Ľuba Koľová: A Szlovák Televízió nemzetiségi és etnikai műsorai
Nagy Ildikó: A Szlovák Rádió nemzetiségi és etnikai műsorai
Jana Kresáková: A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének támogatása az SzK KM pályázati rendszere által 2006-ban
Alžbeta Košťanová: Nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén megjelent folyóiratok és könyvek 2007-ban Szlovákiában

Sajtó, folyóiratok

Könyvek

A szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek legfontosabb társadalompolitikai és kulturális eseményei

Maďarská menšina (Lelkes Gábor)
Roma kisebbség (Daniela Hivešová-Šilanová)
A cseh kisebbség (Hana Zelinová)
A ruszin kisebbség (Teodozia Lattová)
Az ukrán kisebbség (Pavol Bogdan)
A német kisebbség (Ondrej Pöss)
A lengyel kisebbség (Małgorzata Wojcieszyńska)
A horvát kisebbség (Juraj Cvečko)
A zsidó kisebbség (Pavol Meštan)
Az orosz kisebbség (Alexander Čumakov)
A bolgár kisebbség (Emília Hrušíková)

A kötet szerzői


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/