LELKES, Gábor–TÓTH, Károly (Ed.): Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008. Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2008.

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Neszk-2009-01
Elérhető: Raktáron
8.50€

Lehetséges választások

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009. 244 p. (magyarul, szlovákul)

A kiadvány a Fórum Kisebbségkutató Intézet által megjelentetett korábbi évkönyvek folytatása, amely szoros együttműködésben jött létre a szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek több mint egy tucat szervezetével, valamint további, a kisebbségi közösségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel. Az évkönyv a kisebbségeket érintő hírek és elemzések mellett kiemelt figyelmet szentel a kisebbségek oktatási intézményrendszerének. Hisszük, hogy a közölt ismeretanyag, hasonlóan az előző évkönyvekhez, hozzásegít majd egymás megismeréséhez és megerősíti Szlovákia interetnikus és multikulturális jellegét.

ISBN 978-80-89249-31-2

Tartalom - Obsah:

Štefan Šutaj–Sápos Aranka: A nemzeti kisebbségek helyzete 2008-ban Szlovákiában

Bevezető

A nemzeti kisebbségek helyzete a Szlovák Köztársaság jog- és alkotmányrendszerében

A nemzeti kisebbségek jogállása

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája

Az állami intézmények kisebbségpolitikai gyakorlata

Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma

Kulturális Minisztérium

A Magyar Koalíció Pártja

Válogatott kisebbségpolitikai ügyek

Az autonómia

A tankönyvek – kétnyelvű földrajzi nevek

A Slota-jelenség

Az extrémizmus és a rasszizmus esetei – etnikai motivációjú bűncselekmények

Zárszó

Irodalom

Kronika verejného života 2008 – Közéleti krónika 2008

Hodosy Szabolcs: A nemzeti kisebbségeket érintő jogszabályok [Právne predpisy ovplyvňujúce postavenie národnostných menšín]

Danter Izabella: Múzejné aktivity národnostných menšín [A nemzetiségek múzeumi aktivitásai]

Lelkes Gábor: Divadlá národnostných menšín [Nemzetiségi színházak]

Debnár Klára: A Szlovák Televízió nemzetiségi és etnikai műsorai [Národnostné a etnické vysielanie Slovenskej televízie]

Enikő Bothová, Jana Pataráková: Komplexná správa o organizácii a vysielaní programovej služby SRo – Rádio Patria [A Szlovák Rádió nemzetiségi és etnikai műsorai]

Jana Kresáková: Prehľad finančných prostriedkov na podporu kultúry národnostných menšín z grantového systému MK SR za rok 2008 [A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének támogatása az SzK KM pályázati rendszere által 2008-ban]

A. Szabó László: A szlovákiai nemzetiségi közoktatási számarányok [Národnostné školstvo na Slovensku]

Alžbeta Košťanová: Časopisy a knihy [Folyóiratok és könyvek]

Periodická tlač [Sajtó, folyóiratok]

Knižné publikácie [Könyvek]

Spoločenské a kultúrne udalosti [Társadalomi és kulturális események]

A magyar kisebbség [Maďarská menšina (Lelkes Gábor)
Rómska menšina [Roma kisebbség] (Branislav Oláh)
Česká menšina [A cseh kisebbség] (Hana Zelinová)
Rusínska menšina [A ruszin kisebbség] (Teodozia Lattová)
Ukrajinská menšina [Az ukrán kisebbség] (Pavol Bogdan)
Nemecká menšina [A német kisebbség] (Lucia Urbančoková)
Poľská menšina [A lengyel kisebbség] (Małgorzata Wojcieszyńska)
Chorvátska menšina [A horvát kisebbség] (Juraj Cvečko)
Židovská menšina [A zsidó kisebbség] (Martin Korčok, Tamás Paszternák)
Ruská menšina [Az orosz kisebbség] (Alexander Čumakov)
Bulharská menšina [A bolgár kisebbség] (Emília Hrušíková)

A kötet szerzői – Autori publikácie

Impresszum


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/