LISZKA JÓZSEF: Szent Háromság egy Isten dicsőségére… A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Jelek-2015
Elérhető: Raktáron
12.50€ 25.00€

Lehetséges választások

Jelek a térben 5.

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2015, 214 p.

ISBN 978-80-89249-85-5

Tartalom


Előszó

1. Bevezetés
1.1. A kutatási terület földrajzi kijelölése, jellemzése
1.2. Kutatástörténet, források
1.3. Terminológiai kérdések
1.4. Vallási és kultúrhistóriai háttér
1.4.1. Vallási háttér, a laikus vallási társulatok szerepe
1.4.2. Ikonográfia

2. A kisalföldi szakrális kisemlékek Szentháromság-ikonográfiája
2.1. Vertikális elrendezés
2.1.1. Kegyelem trónusa (Gnadenstuhl) típusú ábrázolások
2.1.2. A kegyelem trónusa út menti feszület formájában
2.2. Horizontális elrendezés
2.2.1. Atyaisten jobbján a Fiúistennel és a fölöttük lebegő Szentlélekkel
2.2.2. A Szentháromság és Mária mennybevétele
2.2.3. A Szentháromság és Mária megkoronázása
2.2.4. A Szentháromság a megkoronázott Máriával
2.3. Kiegészítő ikonográfiai programok

3. A kisalföldi szakrális kisemlékek feliratai

4. A Szentháromság-objektumok állítási alkalmai és elhelyezkedése a lokális szakrális térben

5. A Szentháromság kisalföldi patrocíniumai és templomi ábrázolásai

6. A Szentháromság tisztelete a kisalföldi magánáhítatban és közösségi kultuszban (adalékok)
6.1. Szentháromság-ábrázolások a magánszférában
6.2. Szentháromság-ábrázolások a síremlékeken
6.3. A közösségi vallásgyakorlás alkalmai

7. Zárszó

8. Irodalom és források
8.1. Irodalom
8.2. Források
8.3. Képek forrásjegyzéke

9. Adattár: A szlovákiai Kisalföld Szentháromság tematikájú szakrális kisemlékei 1

10. Mutatók
10.1. Helynévmutató
10.2. Szentek mutatója

Kult svätej Trojice v ľudovej nábožnosti Podunejskej nížiny (Zhrnutie)
Kult der Dreifaltigkeit in der Volksfrömmigkeit des nördlichen Teiles der Kleinen Tiefeben (Zusammenfassung)


A kötet digitalizált verziója az intézetünk által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán érhető el: https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/