LISZKA JÓZSEF: Populáris kultúra. Magyarok Szlovákiában, VI. kötet. - Mobi

Gyártó: Fórum Kisebbségkutató Intézet
Cikkszám: Magyszlov-2010-01-mobi
Elérhető: Raktáron
8.00€

Lehetséges választások

A könyvet letölthető .mobi formátumban szolgáltatjuk. Vásárlás előtt kérem ellenőrizze le, hogy biztosan kompatibilis-e az olvasója ezzel a formátummal!

 

Dél-Szlovákia magyarlakta területei populáris (társadalmi hovatartozástól független) kultúrájának összegző áttekintése. Egyenként is bemutatja az egyes dél-szlovákiai magyar, illetve magyar jellegű tájegységek hagyományos népi kultúráját a maga változásaiban, alakulásaiban. A kiadvány a helytörténet, a néprajz és a kultúrtörténet iránt érdeklődők hasznos kézikönyve lehet.  

Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 258 p. (magyarul)

ISBN: 978-80-89249-49-7

Tartalom:

I. Bevezetés                            

1. Terminológiai keretek                          

2. Földrajzi keretek
2.1. Kárpát-medence
2.2. Felső-Magyarország
2.3. Felföld
2.4. Felvidék

3. Időbeli keretek

4. Módszertani kérdések

5. Az anyagközlés módjáról

6. Összefoglalás

II. Kutatástörténet

1. Bevezetés
2. Az előzmények 1918-ig
3. 1918 utáni néprajzi kutatástörténet
3.1. A szlovákiai magyar néprajzi élet kibontakozásának társadalmi-kulturális feltételei
3.2. A szlovákiai magyar néprajzi kutatás elméleti-módszertani megalapozásának a kísérletei
3.3. Korszakok
3.3.1. 1918–1938
3.3.1.1. Múzeumok, néprajzi muzeológia
3.3.1.2. Ifjúsági mozgalmak és a néprajz
3.3.1.3. a néprajzi kutatás eredményei a korabeli sajtó tükrében
3.3.2. 1938–1945
3.3.2.1. a Szlovák Állam területén
3.3.2.2. a Magyarországhoz visszacsatolt területeken
3.3.3. 1949–1989
3.3.3.1. Intézményes keretek
3.3.3.2. az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom
3.3.3.3. a néprajzi kutatás eredményei a korabeli sajtó tükrében
3.3.3.4. Magyarországi szakemberek kutatóútjai a szlovákiai magyar nyelvterületen
3.3.3.5. Szlovák szakemberek kutatóútjai a szlovákiai magyar nyelvterületen
3.3.4. 1989-től napjainkig
3.3.4.1. Intézményes keretek

A (Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság

Múzeumok, néprajzi gyűjtemények

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja

A Csemadok Művelődési Intézete Népzenei adattára

3.3.4.2. Néprajz a magyar nyelvű egyetemi oktatásban
3.3.4.3. Publikálási lehetőségek
3.3.4.4. a térségben terepmunkát végzett magyarországi és szlovák kutatók eredményei
3.4. Összefoglalás

III. Település- és népesedéstörténeti folyamatok

1. Településtörténeti vázlat
2. Demográfiai kép

IV. a népi kultúra táji-történeti tagolódása

1. Bevezetés
2. Csallóköz
2.1. a tájegység körülhatárolása, megnevezése, belső tagolása
2.2. Természeti környezet
2.3. A népi kultúra
2.3.1. Anyagi kultúra
2.3.1.1. Település és építkezés
2.3.1.2. Gazdálkodás

Zsákmányoló gazdálkodás

Állattartás

Szántóföldi földművelés

Gyümölcs- és zöldségtermesztés


2.3.1.3. Malmok
2.3.1.4. Kézművesség, tárgyalkotó népművészet
2.3.1.5. Közlekedés, szállítás
2.3.2. Szellemi kultúra
2.3.2.1. Szöveges folklór
2.3.2.2. Népi hitvilág
2.3.2.3. Népi vallásosság
2.3.2.4. Népszokás
2.3.3. Társadalmi kultúra

3. Mátyusföld

3.1. a tájegység körülhatárolása, megnevezése, belső tagolása
3.2. Természeti környezet
3.3. a népi kultúra
3.3.1. Anyagi kultúra
3.3.1.1. Település, építkezés
3.3.1.2. Gazdálkodás

Zsákmányoló gazdálkodás

Állattartás

Szántóföldi földművelés

Gyümölcs- és zöldségtermesztés


3.3.1.3. Malmok
3.3.1.4. Kézművesség, háziipar, tárgyalkotó népművészet
3.3.1.5. Közlekedés, szállítás
3.3.2. Szellemi kultúra
3.3.2.1. Szöveges folklór
3.3.2.2. Néphit
3.3.2.3. Népi vallásosság
3.3.2.4. Népszokás
3.3.3. Társadalmi kultúra

4. Vág és Garam köze

4.1. a tájegység megnevezése, körülhatárolása, belső tagolása
4.2. Természeti környezet
4. 3. Népi kultúra
4.3.1. anyagi kultúra
4.3.1.1. Település és építkezés
4.3.1.2. Gazdálkodás

Zsákmányoló gazdálkodás

Állattartás

Szántóföldi földművelés zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztés


4.3.1.3. Malmok
4.3.1.4. Kézművesség, háziipar, tárgyalkotó népművészet
4.3.1.5. Közlekedés, szállítás
4.3.2. Szellemi kultúra
4.3.2.1. Szöveges folklór
4.3.2.3. Népi vallásosság
4.3.2.2. Népi hitvilág
4.3.2.4. Népszokás
4.3.3. Társadalmi kultúra

5. Zoborvidék

5.1. a tájegység körülhatárolása, megnevezése, belső tagolása
5.2. Természeti környezet
5.3. Népi kultúra
5.3.1. anyagi kultúra
5.3.1.1. Település és építkezés
5.3.1.2. Gazdálkodás

Zsákmányoló gazdálkodás

Állattartás

Szántóföldi földművelés

Gyümölcs-, zöldség- és szőlőtermesztés


5.3.1.3. Kézművesség, háziipar, tárgyalkotó népművészet
5.3.1.4. Közlekedés, szállítás
5.3.2. Szellemi kultúra
5.3.2.1. Szöveges folklór
5.3.2.2. Népi hitvilág
5.3.2.3. Népi vallásosság
5.3.2.4. Népszokás
5.3.3. Társadalmi kultúra

6. Palócföld

6.1. az etnikai csoport körülhatárolása, megnevezése, belső tagolása
6.2. Természeti környezet
6.3. Népi kultúra
6.3.1. Anyagi kultúra
6.3.1.1. Település és építkezés
6.3.1.2. Gazdálkodás

Zsákmányoló gazdálkodás

Állattartás

Szántóföldi földművelés

Gyümölcs- és zöldségtermesztés


6.3.1.3. Kézművesség, háziipar, tárgyalkotó népművészet
6.3.1.4. Közlekedés, szállítás
6.3.2. Szellemi kultúra
6.3.2.1. Szöveges folklór
6.3.2.2. Népi hitvilág
6.3.2.3. Népi vallásosság
6.3.2.6. Népszokás
6.3.3. Társadalmi kultúra

7. Ung-vidék

7.1. a tájegység körülhatárolása és megnevezése
7.2. Természeti környezet
7.3. Népi kultúra
7.3.1. Anyagi kultúra
7.3.1.1. Település és építkezés
7.3.1.2. Gazdálkodás

Zsákmányoló gazdálkodás

Állattartás

Szántóföldi földművelés

Zöldség- és gyümölcstermesztés


7.3.1.3. Kézművesség, háziipar, tárgyalkotó népművészet
7.3.1.4. Közlekedés, szállítás
7.3.2. Szellemi kultúra
7.3.2.1. Szöveges folklór
7.3.2.2. Népi hitvilág
7.3.2.3. Népi vallásosság
7.3.2.4. Népszokás
7.3.3. Társadalmi kultúra

8. Felső-Bodrogköz

8.1. a tájegység elnevezése és körülhatárolása
8.2. Természeti környezet
8.3. Népi kultúra
8.3.1. Anyagi kultúra
8.3.1.1. Település és építkezés
8.3.1.2. Gazdálkodás

Zsákmányoló gazdálkodás

Állattartás

Szántóföldi földművelés

Zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztés


8.3.1.4. Kézművesség, háziipar, tárgyalkotó népművészet
8.3.1.5. Közlekedés, szállítás
8.3.2. Szellemi kultúra
8.3.2.1. Szöveges folklór
8.3.2.2. Népi hitvilág
8.3.2.3. Népi vallásosság
8.3.2.4. Népszokás
8.3.3. Társadalmi kultúra

V. Összegzés helyett: a 20. századi népi/populáris kultúra történeti rétegzettsége, avagy gondolatok a szlovákiai magyar önmeghatározás kérdéseihez

Irodalom

1. Publikált források és összehasonlító, valamint elméleti irodalom
2. Kéziratos források

Magyar–szlovák helynévjegyzék